(Aktualizováno) Povinné čipování psů s účinností od 1. ledna 2020

(Aktualizováno dne 23.10. 2019) V textu (viz níže) o výši pokuty jsme uvedli špatnou částku (správná je 20 tisíc korun), omlouvám se a prosím o opravu. Ing. Michael Beneš, úsek prevence a propagace

Městská policie Ostrava upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona. Ta na území České republiky ukládá povinnost označovat psy mikročipem.

Všechny psy je tímto mikročipem nutné označit nejpozději do konce roku 2019. Výjimku tvoří pouze psi, kteří mají jasně čitelné tetování, provedené před 3. červencem 2011. U štěňat musí být označení čipem provedeno nejpozději v době jejich prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději do 6. měsíce života).

V případě, že pes nebude od 1. ledna 2020 řádně označen mikročipem, hrozí ve správním řízení uložení pokuty až do výše 20 tisíc korun. Bude na něj pohlíženo, jako by neměl platné povinné očkování proti vzteklině. V souvislosti s očipováním psa je rovněž vhodné, aby byl čip zaevidován v registru čipovaných zvířat.

Zdroj: Tisková zpráva Městské policie Ostrava

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]