Na aktivity podporující rodiny uvolní město příští rok milion korun

Podpořit aktivity, které posílí funkci rodiny, chce i v příštím roce město Ostrava. Na tyto projekty uvolní v roce 2020 celkem 1 milion korun. Peníze jsou určeny na akce pro rodiny, semináře vedoucí k rozvoji rodinných kompetencí, setkání komunitního charakteru, podporu dobrovolnictví a podobně. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti od 21. října do 1. listopadu.

„Dotačním titulem, který vyhlašujeme už čtvrtým rokem, podporujeme činnosti, které pomáhají rodinám při zajišťování jejich přirozených funkcí, posilují mezigenerační komunikaci a vytvářejí podmínky pro zdravý vývoj ostravských rodin,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

Žadateli mohou být především různé spolky a obecně prospěšné společnosti, komunitní centra a organizace zaměřené na společné aktivity rodin s mezigeneračním přesahem. Každoročně tak město podpoří deset až patnáct projektů.  Jedná se především o systematické celoroční činnosti subjektů, které se věnují vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin, usilují o odstranění překážek, jimž jsou rodiny vystaveny a všestranně je podporují, a také o jednorázové akce, jejichž náplní je aktivizace rodin. Speciální kategorií je podpora mezigeneračního soužití.

„Rozhodnutí systematicky podporovat rodiny město deklarovalo i schválením koncepce rodinné politiky, která se aktivně naplňuje od letošního ledna. Ostrava vnímá, jak důležitou roli rodiny pro společnost mají. Snaží se proto napomoci vytvoření pro ně příznivých podmínek a prostředí, ve kterém mohou naplňovat své potřeby a přirozené poslání, rozvíjet se a prosperovat,“ doplnil náměstek Pražák.

Rodinná politika města Ostravy reaguje na nepříznivý demografický vývoj, ať už jde o stárnutí populace nebo o stěhování mladých, ekonomicky aktivních lidí za atraktivnějšími podmínkami. Snaží se vytvořit podmínky, které budou zejména pro mladé rodiny signálem, že město o ně stojí a uvědomuje si jejich nenahraditelnou roli. Cílí na běžné rodiny, které zdánlivě nic nepotřebují. Právě ty staví společnost, formují novou generaci, tvoří zázemí a zaslouží si pozornost, podporu, respekt a ocenění.

Velmi důležité je také mezigenerační rodinné soužití. Akce, na kterých se setkávají děti a senioři, pořádá například Komunitní centrum Makovice z Poruby.

„Bez podpory města by naše činnost nebyla dlouhodobě možná. Zapojili jsme desítky neformálních dobrovolníků a podařilo se nám společně s aktivními občany zorganizovat desítky, možná i stovku akcí. Mezi ty nejlepší patřila například Sousedská slavnost  – Zažít Ostravu jinak, na které se sešly stovky lidí různého věku. Ale také akce menšího rozměru jsou z našeho pohledu důležité a pomáhají ke sbližování sousedů ve městě. U nás jsou to zejména setkávání dětí a seniorů nebo kytarové či anglické večery,“ řekla předsedkyně správní rady KC Makovice Zuzana Kuperová.

Velkou odezvu mělo také 1. Májové políbení pod rozkvetlou třešní, které letos s dotační podporou města uspořádala Loděnice pod hradem. Na akci přišlo a foto si během jediného dne pořídilo 164 rodin a párů, 200 dětí, přes 400 dospělých a dalších téměř 500 lidí doprovodu, ostatních návštěvníků a diváků.

„Společný rodinný či partnerský polibek chápeme spolu s účastníky jako deklaraci lásky, rodinné sounáležitosti a návrat k tradicím,“ komentoval za organizátory akci Josef Mlynář.

Konkrétní aktivity město přestavuje na webu fajnarodina.cz.

Zdroj: Převzato z webu nase-mesto.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]