Pedagogičtí pracovníci základní školy se přidávají ke stávce

Ve středu 6.11. 2019 není schopno vedení školy zajistit provoz školy, protože se 30 pedagogických pracovníků základní školy v Ostravě-Hrabové přidalo k celostátní stávce. Na oběd mohou žáci přijít, ale zaplatí plnou cenu. V pondělí žáci ještě obdrží informace od třídního učitele – písemné sdělení pro rodiče.

Vážení zákonní zástupci žáků,

jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků na středu 6.11.2019. Stávku organizuje ČMOS PŠ a pedagogičtí pracovníci naší školy se ke stávce připojují, vzhledem k tomu, že jednání odborů a ministra školství ve věci navýšení platů pro rok 2020 nebyla úspěšná. Jelikož se na naší škole stávky zúčastní 30 pedagogických pracovníků školy, nebudeme schopni po celý den zajistit provoz školy, ŠD a ŠK. Provoz školní jídelny bude nezměněn, ale odběr obědu bude možný pouze za plnou (nedotovanou) cenu. V případě, že žák oběd neodebere, musí být odhlášen nejpozději 5.11. do 13.45 hod.

O případné změně Vás budeme okamžitě informovat.

V Ostravě dne 1.11. 2019

Mgr. Radek Pollo

ředitel školy

5 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Přečetl jsem si na FB některé komentáře k této stávce, a nestačím se divit postojům některých mých spoluobčanů. Jakoby nevěděli, že cílem této stávky je zkvalitnění školní výuky a že začátek této dlouhé cesty je u platů učitelů. Jakoby jim nezáleželo na budoucnosti vlastních dětí. A ta je závislá na kvalitě školy.
  Za hlavní problém pokládají starost o dozor nad dětmi v den stávky. Copak již neexistují starší sourozenci, příbuzní, přátelé a sousedé?

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Podstata této stávky je v tom, že učitelé odmítají zvyšování platu ne na základě kvality odvedené práce, ale vyžadují plošné zvyšování platů bez ohledu na přínosnost pro společnost. Platy se mají zvyšovat, ale poměrná část platu má být přidělována individuálně formou odměn. Toto učitelským odborům vadí. Tento rovnostářský přístup je vidět prakticky ve všech oblastech financovaných z veřejných peněz. Plat nikoliv podle přínosu, ale podle tabulek a odsloužených let. Stejně jak existují dobří učitelé, tak existují i špatní učitelé. A plat by měl být ukazatel, který jejich práci hodnotí. Možná si to mnozí neuvědomují, ale toto rovnostářství je základní příčinou toho, že se nedostává kvalitních učitelů (ale také lékařů, úředníků a mnoha dalších profesí placených z veřejných peněz). Není motivace být lepší a naopak to přitahuje ty podprůměrné, kteří by něměli šanci se v soukromé sféře uchytit.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Milane, podle mě není podstatné, jakým způsobem se mají navýšit platy učitelů. Rozhodující je částka na výplatní pácse. A ta je prozatím u většiny učitelů relativně nízká. Proto je mi jeví současné aktivity za zvýšení platu učitelů za přínosné, a to včetně stávky. Bez těchto razantích aktivit se opět nic nezmění.

 4. Martin Veselý říká:

  Chápu stávkující , na druhou stranu coby rodič , si připadám jako rukojmí.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Martine, ale vždyť tomu tak je u každé stávky! Je to vždy krajní řešení při  nápravě něčeho špatného. V tomto případě se mi jeví jako podstatný fakt, že se jedná také o zlepšení kvality našeho školství. Jako rodič bych určité problémy, spojené s touto stávkou toleroval a necítil se jako rukojmí.

[email protected] [email protected]