Vladimír Slavík: Vy se ptáte, radnice odpovídá

Tato rubrika existuje již několik let v časopise s názvem „Noviny Ostravská radnice“. Časopis je k dispozici i na webových stránkách města.

Nedávno jsem zaslal redakci těchto novin  následující dotaz:

„Z Ostravy a z ostravských sídlišť se movití občané stěhují do okrajových obvodů, např. do Staré a Nové Bělé, Hrabové, Polanky, Martinova, Lhotky atd., kde si staví  rodinné domy. Jak tyto tendence hodnotí  současní  představitelé města?“

Na můj dotaz odpověděla paní Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora města pro investice, stavební řád a útvar hlavního architekta takto:

„Trendem, který popisujete, si skutečně prošla řada vyspělých zemí a měst, ale v současné době od něj ustupují. A týká se to i Ostravy. Města by se neměla rozšiřovat do šířky, ale zastavovat dovnitř. Zástavba v okrajových částech znamená zábor půdy, také neustále rostou náklady na rozvoj technické infrastruktury. Stavějí se nové vodovody, kanalizace a chodníky a vše je hrazeno z místních rozpočtů. Pro město je velkou zátěží, když denně míří obrovské množství aut z okrajových částí do centra.  Nejde jen o dopravní zatížení, v takových případech se musí řešit i problémy se statickou dopravou, s parkováním. Rozumím, proč se lidé stěhují na okraj města, ale město by se nemělo rozpínat do šířky.  Naopak by mělo hledat cesty, jak nabízet kvalitní bydlení i v centru a jeho nejbližším okolí. V této souvislosti chci připomenout, že Ostrava má velmi nízkou hustotu zástavby. Proto se snažíme dostavět proluky ve městě a v částech, které jednotlivé městské části rozdělují. Považuji za důležité stavět kvalitní  bydlení, které vyhoví i vyšším nárokům. Nabídka takového bydlení může dát město jen částečně, mělo by stavět domy s nájemným bydlením, proto je zde důležitá role privátních investorů. Vedle toho je nutné zlepšovat životné prostředí ve městě. Náměstí, parky, i vnitrobloky musí nabídnout obyvatelům kvalitní příležitost pro trávení volného času. Tím se stane bydlení ve městě atraktivnější a zajímavější. A k tomu směřujeme naši snahu.“

S uvedenými názory paní náměstkyně, zveřejněném v listopadovém čísle,  pochopitelně souhlasím.  Jenom si myslím, že  současný  územní plán města Ostravy napomáhá vzniku „paneláků naležato“ v okrajových částech, což následně vede k vylidňování  sídlišť a centrálních částí města.

3 Komentáře

 1. Petr Žižka říká:

  Několikrát jsme tuto rubriku zkoušeli i v HL. Asi by stálo za to se k myšlence vrátit…

  Zdravím.

  • Jan Dvořák říká:

   Určitě je to dobrý nápad, i když možná budou dotazy i nepříjemnější než tento. Kdyby bylo nejhůř, tak můžeš pana Slavíka požádat o pár dotazů do zásoby, ať má radnice na co odpovídat a nenudí se.

   P. S. Ukazuje se, že očistec je výchovný – dozvěděl jsem se včera, že prý už zde zase smím psát, tak zkouším.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Především děkuji Petru Žižkovi a Janu Dvořákovi za jejich „odvahu“ komunikovat na tomto webu, tedy na Hrabova.info.Stále se snažím zjistit příčiny, proč mí další vážení spoluobčané této unikátní možnosti nevyužívají. Především to nechápu u zastupitelů. Ti by měli mít eminentní zájem sdělovat svým voličům své názory na dění v naší obci. Alespoň tak chápu základní povinnost místních politiků. „Mlčící svingy“ jsou nám k ničemu.

[email protected] [email protected]