Vladimír Slavík: Komplikace kolem dotací na školku

Finanční dotace se poskytují na akce a stavby s významnou  prioritou. Možnosti jejich získání pro stavbu nové  MŠ v Hrabové (podle mého hodnocení situace) se nížily na minimum v roce 2017, kdy začala  v Ostravě platit Obecně závazná vyhláška č. 7. Podle ní je spádovým školským obvodem mateřských škol celé území města.

Jak to souvisí s dotacemi pro  stavbu nové školky v Hrabové? Velmi úzce. V sousedním obvodě Ostrava –  Jih je celkem 29 MŠ s kapacitou 3 545 dětí. Obsazeno je jich pouze 3 080, takže momentálně je zde  465 volných míst,  a to i pro děti z Hrabové!  Nejvíce v nedaleké  MŠ Klegova, I. Hermana, Adamusova, Volgogradská a Výškovická. Určitě je žádoucí z hlediska celoměstské ekonomiky mít tato místa obsazena.

To může být závažná okolnost při jednání o městskou dotaci na stavbu nové školky v Hrabové. Zastupitelé  města  nemohli  přehlédnout výše uvedené skutečnosti.

Pokud jde  o státní nebo evropské dotace, předokládám, že i zde se vyžaduje stanovisko města. Těžko si mohu za dané situace představit, že toto stanovisko bude doporučující.

Na druhé straně chápu  a všemožně prosazuji požadavek rodičů, kteří si přejí mít novou školku v těsné blízkosti bydliště. Doprava dětí mimo obvod znamená ztrátu času, u dětí  se obtížně navazují mezi „cizími“ dětmi citové vazby.  Svůj význam mají i častá setkávání rodičů (i když letmá). I tyto detaily jsou důležité  při vytváření kvalitních mezilidských vztahů mezi občany každého městského obvodu, včetně toho našeho.

Každý solidní městský obvod má mít svou školu, školku, ordinaci doktora, kostel, hřbitov, kulturní dům a hospodu. To jsou investice, na kterých se nesmí šetřit.

Určitě bylo správné rozhodnutí nedávného zastupitelstva pokračovat ve stavbě školky, a to i bez případné dotace.  Obzvlášť v situaci, kdy ceny stavebních prací dramaticky rostou. Kdybychom zbytečně neotáleli a stavěli dříve, mohli  jsme ušetřit významné peníze, které by možná stačily i na plánovanou výstavbu prostor pro kulturu.

Kdo asi za to nese zodpovědnost?  Zdánlivě všichni a nikdo. Při bližším zkoumání by šlo zjistit konkrétní jména. Ale nijak by to nepomohlo řešit současnou situaci.

15 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Pokud se zruší školka na Šídlovci, tak se místa v nejbližší školce v Hrabůvce začnou zaplňovat.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Podle mého názoru je rušení školky na Příborské ulici naprosto nemožné.Neexistují proto žádné racionální důvody. Pouze si zde snaží „ohřát svou politickou polévku“ někteří zcela neperspektivní místní politici.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Musím své své prohlášení upřesnit tako: Jako „nepersektivního“ místního politika nepovažuji pana Ing. Jana Dvořáka. On a další aktivni občané, kteří věnují svůj volný čas „věcem veřejným“, mají mou úctu. Na rozdíl od některých místních „buranů“,

 4. Petr Žižka říká:

  Souhlasím plně s Vladimírem Slavíkem, když píše – cituji: „Každý solidní městský obvod má mít svou školu, školku, ordinaci doktora, kostel, hřbitov, kulturní dům a hospodu. To jsou investice, na kterých se nesmí šetřit.“ (konec citátu). Jen mi v tom výčtu chybí ještě minimálně dům pro seniory. Netvrdím, že ho nemáme, ale stejně tak máme s výjimkou kulturního domu vše, co v tom seznamu Vladimír uvádí. Při té příležitosti jen detail: velmi se mi líbí snahy paní ředitelky školky, paní Strnišťové, která často (a hezky) mluví o tom, jak propojit svět těch nejmenších se světem seniorů. Dovedu si představit, jak je přínosné, jak pro děti i seniory, když vzájemně komunikují…

 5. Houžvička Miroslav říká:

  Vladimíre, neznám někoho, kdo by chtěl školku na Příborské zrušit(to ale neznamená, že někdo takový neexistuje) a k tomu si dovolím citovat slova p. starosty: Pokud to jen trochu bude možné, tak školka na Příborské zůstane zachována…a proto slova my chceme a my bojujeme a budeme lobovat jsou doopravdy populistické- jak píšeš. Jen mimochodem nevím o tom, že by někdo oficiálně sdělil, že bude školka na Příborské zrušena.

  • Jan Dvořák říká:

   Neoficiálně ovšem sdělil, a to již v samém počátku záměru školky. Stávající školka má 4 třídy, nová bude mít 5 tříd, takže již z toho je zřejmé, že kapacitně nahradí tu současnou i s navýšením kapacity. Je potřeba číst správně sdělení starosty „pokud to bude možné“. Pokud se totiž 7 tříd nenaplní, tak nebude ekonomicky možné utáhnout provoz poloprázdných tříd z obvodního rozpočtu a nikdo jiný nám takový nadstandard neuhradí.

  • Petr Žižka říká:

   Zdravím diskutéry. Mirku, mohl bys sdělit zdroj, ze kterého pana starostu cituješ? Děkuji. PŽ

 6. Milan Slíva jr. říká:

  Povinnost přijímat do školky dvouleté děti sice loni padla, ale aktuálně je u zákonodárců ve hře, že do dvou let bude nová povinnost přijímat tyto dětí do jeslí, které aktuálně nemáme. Pokud to neprojde nyní, vrátí se to jako bumerang znovu v jiné podobě a je dobré být na toto připraven. Takže je rozumné mít v nové školce větší kapacitu, kterou bude možné pro tento účel v budoucnu využít, nehledě na možnost snížení počtu dětí na třídu oproti současnému stavu. Nebylo by dobré po dostavění školky stát před problémem, že potřebujeme postavit jesle.

 7. Petr Žižka říká:

  Slova, která by se měla tesat do kamene… Školka se přece nestaví na rok či dva, je to investice do budoucna. A když vidím, kolik je v Hrabové nových domů a kolik je zasíťovaných pozemků (mimochodem, kdyby u těch pozemků byla kanalizace,slušná příjezdová cesta atd., tak jsem si jist, že ty zasíťované pozemky by z velké části byly dnes pozemky nových rodinných domů), tak nemám obavy, že by dětí bylo v blízkém budoucnu v Hrabové méně… Že se vylidňuje centrum, případně se mění struktura obyvatel v jiných částech města (Dubina, Muglinov…) je jiný příběh.

 8. Vladimír Slavík říká:

  Velice mi chybí u této diskuse názor těch nejpovolanějších: pana starosty, paní místostarostky a paní ředitelky školky. Že by to bylo pod jejich úroveň?
  Osobně souhlasím s názorem Milana Slívy. Když se staví nová školka, tak s určitým výhledem.

 9. Petr Žižka říká:

  Abych upřesnil svůj názor: slova, která bych vtesal do kamene, vidím v příspěvku Milana Slívy jr.:-)

 10. Petr Žižka říká:

  Vladimíre, rozumím tomu, že ti zde chybí názory nejpovolanějších. Jen, aby ctění čtenáři věděli: na téma školka si s panem starostou povídáme v rozhovoru v Hrabovských listech, které se právě tisknou. Otázku, jak to vedení obce vidí se školkou na Příborské, jsem Igoru Trávníčkovi položil a odpovídá na ni. Povídání s Alicí Strnišťovou, kterou považuji za nejzkušenější osobu v Hrabové, která má dlouhodobé zkušenosti s těmi nejmenšími dětmi a navíc o své práci (poslání) dokáže krásně mluvit, máme domluveno.

 11. Milan Orkáč říká:

  Já žasnu: „VŽDYŤ ŠKOLKA NA PŘÍBORSKÉ NÁM PADÁ, PROSTŘEDÍ JE ZDRAVOTNĚ NEVYHOVUJÍCÍ, HROZÍ UZAVŘENÍ HYGIENIKEM, NÁKLADY NA OPRAVU SE NEVYPLATÍ, PODLAHA SE PROPADÁ, STATIK VYDAL POSUDEK O ŠPATNÉM STAVU atd. DOPORUČUJI VŠEM VYHLEDAT POSKYTNUTÉ INFORMACE Z MINULÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ. Tím ovšem neříkám, že nová školka nemá být.Ale myslím, že to byla lež, a platí:kdo lže i krade!
  Pro pana Slavíka: na úřadě pracuje řada lidí, která tam včetně tajemníka (ten zodpovídá za pracovníky úřadu a úřad by měl řídit) a starosty samotného, nemá co dělat. Ale kdo nic nedělá, ten nic nepokazí, a proto má nárok na velký plat.

 12. Milan Slíva jr. říká:

  Školka na Příborské nám určitě nepadá, ta v problematickém stavu je ta na Viktora Huga.

 13. Houžvička Miroslav říká:

  Petr Žižka mohu ti sdělit zdroj- osobně.

[email protected] [email protected]