Výsledky hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v roce 2019 (audit MMO)

Finanční a kontrolní výbor projednal kontrolní zjištění, uvedená ve Zprávě z auditu MMO a konstatoval, že došlo opakovaně k chybám v oblastech smluvních vztahů – zejména, že některé smlouvy nebyly zveřejněny v registru smluv.

Usnesení:

Finanční a kontrolní výbor požaduje pro svá další jednání předložení návrhu nápravných opatření, které budou či byly přijaty v rámci odstranění, zamezení či eliminaci chyb v oblasti zveřejňování smluv a vysvětlení, zda se jedná o chyby systémové či chyby jednotlivců, včetně případných návrhů postihů.

Zdroj: Zápis kontrolního a finančního výboru ze dne 25.10. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]