Tříkrálová sbírka v Hrabové – 11.1. 2020

V Hrabové se sbírka uskuteční 11. 1. 2020 od 9 hodin, kdy se malí koledníci a jejich vedoucí rozejdou po naší obci. Naší obci prochází 10 takových skupinek a každá má stanoveny svůj úsek. První skupinka začíná v Hrabové na Statku a poslední skupinka začíná na ulici Krmelínská.

Charitní Tříkrálová sbírka 2020

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2020 již po dvacáté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Dne 6. ledna 2020 bude v době 15 -19 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi. Více o využití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz

Tříkrálový koncert v Ostravě

Vlídný písničkář Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a přípravné oddělení Ostravského dětského sboru vystoupí 7. 1. 2020 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava na Tříkrálovém koncertu. Výtěžek vstupného, které se bude přímo na místě shromažďovat do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2020, bude využit zejména na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi. Web akce: https://ostrava.caritas.cz/akce/trikralovy-koncert-v-ostrave/

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]