Vladimír Slavík: By-pass u Makra

Ještě jednou se  v HN vrátím k anketě „Naše téma“  z posledních Hrabovských listů, a to k příspěvku místostarostky paní Vladislavy Kopitzové. Naznačila, že budou problémy s financováním  těch nejdůležitějších akcí, jako je nová MŠ a Kulturní dům. Připustila, že jsme velmi neúspěšní  při získávání dotací. Je to pouhých  1,6 mil.Kč  z prostředků města na veřejnou zeleň.

Pak věnovala pozornost propojovací větvi mezi rampou ze silnice č.56 na ulici Paskovskou. O této propojce jsem se nedávno na Hrabova.info dočetl následující zprávu ing.Tomáše  Procházky z  dopravního odboru magistrátu města Ostravy:

„Právě dnes bylo dílčí jednání k problematice by-passu, uskutečnilo se na investičním odboru MMO, ale bohužel nenastal žádný posun. Není stále dokončena projektová dokumentace, momentálně se zpochybňuje vůbec potřeba by-passu vzhledem ke změnám zatížení komunikací  vlivem zprovoznění Prodloužené ul. Mostní“.

Zamyslel jsem se nad tím, proč se paní místostarostka považovala za nutné v této anketě zmínit o uvedené problematické stavbě. Vždyť z hlediska města tato stavba  nemá prioritu a prosazování tohoto požadavku je  proto momentálně nereálné.

Očekával jsem, že paní místostarostka sdělí občanům své názory na závažné aktuální  problémy Hrabové. Třeba na alternativní možnosti ve financování nejdůležitějších  investicí  (míním tím možnost úvěru), na neúměrně  vysoké  finanční náklady na místní administrativu, na příčiny nezájmu  občanů  podílet se  na řešení veřejných záležitostí, na problémy spojené se současným územním plánem, na kvalitu zdejšího ovzduší, na stále rostoucí dopravní zatížení místních komunikací,  na možnost zachování školky na Příborské ulici atd.

Bohužel se tak nestalo. Přednost  dostal  by-pass u Makra. Proč asi?

6 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Nevím, kolik lidí si to uvědomuje, ale ani zastupitelé přesně neví, z čeho školku zaplatíme… . Čáru přes rozpočet udělalo nezískání dotace (chybou starosty). Bavíme se zde o desítkách miliónů… . Všichni se shodneme na tom, že potřebujeme kulturní sál, školku, halu, rozšíření hřbitova, družinu, odborné učebny… ale bohužel jen školka a kulturní sál si vezmou MINIMÁLNĚ 105 miliónů… Nejsem proti úvěru, ale financování se má řešit ještě před podpisem smlouvy se zhotovitelem, bohužel je nyní již pozdě (smlouva je podepsána a peníze se musí vzít na úkor ostatních projektů) a od teď se budou další projekty škrtat, protože tolik peněz nemáme… Nová Bělá má z dotací nejen školku, ale teď již dokonce vypsalo veřejnou zakázku na halu… https://www.msstavby.cz/sportovni-hala-ostrava-nova-bela-3-20-11-2019/

 2. Vladimír Slavík říká:

  Pokud jde o hřbitov, ten bude určitě dotován městem. U dalších akcí bych se nespoléhal na nejisté dotace, ale i  na jiné možnosti. Mezi těmi je i úvěr. Povinnost jeho splácení by nás přinutila i k větší šetrnosti. Třeba bychom byli přinuceni omezit některé další výdaje. Na příklad neúměrně vysoké náklady na místní správu. Nebo zajištění vyšší efektivnosti v hospodaření s bytovým a nebytovým fondem.

 3. Jan Dvořák říká:

  Paní místostarostka správně uvádí by-pass jako potřebnou stavbu. Již prosinec ukáže, zda je potřebný nebo ne. Každopádně počet aut v provozu stále roste, takže v budoucnu bude jeho potřeba ještě větší.

 4. Milan Orkáč říká:

  Pane Slavíku, pokud si vezmeme v Hrabové úvěr za stávajícího absolutně neschopného starosty a dále tajemníka,který není schopen ukočírovat pracovníky úřadu a vyměnit některé průměrné či podprůměrné pracovníky, pak to nedopadne dobře. Doporučuji Vám přečíst článek https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/dluh-obec-opavsko-bocanovice-ministerstvo.A190923_503547_ostrava-zpravy_jagazastupitely,
  ze kterého vyplývá, že většina obcí, které si vezmou úvěr, tak pak z důvodů, že se přidělené dotace proplácejí zpětně. Dluh obce je pak snížen z přidělených dotací. Zastupitelé by měli najít odvahu a hlasy a alespoň vyvolat jednání k odvolání starosty. Opět platí, ryba smrdí od hlavy. A zastupitelé strkají hlavu do písku…

 5. Vladimír Slavík říká:

  Na financování nezbytných investicí pomocí úvěru nevidím nic špatného. Příkladem je sousední Paskov. Pomocí úvěru opravili zdejší zámek, vybudovali byty pro seniory. vybavili místní ZŠ novou tělocvičnou. To všechno po zralé úvaze. Tato rozhodnutí mohou učinit pouze schopní zastupitelé, kteří se vyznají mimo i ve finační problematice. V Paskově využili velmi příznivých podmínek, platných pro splácení poskytnutého úvěru. Zastupitelé tohoto typu bohužel v Hrabové prozatím nemáme.

 6. Jan Dvořák říká:

  Sdílím názor Milana Orkáče, že by nebylo dobré, kdyby obec byla zadlužená. Obvod má finančních prostředků dost a existuje mnoho dotačních titulů – jde jen o to správně využívat možností.

[email protected] [email protected]