Hrabová: Senior TAXI v roce 2019

Služba Senior TAXI je v Hrabové poskytována od 1. července 2018, a to občanům starším 70 let. Od 1. ledna 2019 byl okruh oprávněných osob rozšířen také o držitele průkazů ZTP a ZTP/P. K 31.10.2019 eviduje odbor sociální, organizační a vnitřních věcí ÚMOb Hrabová (dále jen OSOVV) celkem 150 držitelů průkazu opravňujícího k využívání této služby.

OSOVV průběžně získává dle zpětné vazby občanů pouze pozitivní reakce na tuto službu, děkovné ohlasy a podněty k tomu, aby městský obvod zajišťoval pro své občany tento druh přepravy i nadále.

Náklady MOb Hrabová na Senior TAXI

Náklady MOb Hrabová na Senior TAXI

Zdroj: Ivana Bollogová z ÚMOb Ostrava-Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]