Vladimír Slavík: Ideální starosta

Nemohu nereagovat na různé výtky k osobě současného starosty. Tyto diskuse jsou zcela legitimní a svědčí  o  pokroku,  který nastal  v oblasti demokracie  v uplynulých letech  i v Hrabové. Vůbec si neumím představit „odvahu“ zastupitelů, kteří by příkladně v roce 1992  veřejně kritizovali tehdejšího starostu.

Ale i zde  je nutno dodržovat určitá pravidla.

Některým  současným oponentům pana starosty vytýkám mimo jiné nedostatek  korektnosti, srozumitelně řečeno lidské ohleduplnosti, možná i slušnosti. Mnohé  je lepší řešit rozhovorem  „z očí do očí“.  Okamžitá prezentace různých výhrad na sociálních sítích není  tím správným řešením  těchto problémů.

Bývalý pan radní R.  Orkáč panu starostovi opakovaně veřejně vyčítá,  že se  často rozhoduje sám bez konzultace s ostatními radními. Možná má pan starosta k tomu své důvody. Třeba se obává různých komplikací v řešení konkrétních problémů, které mají své termíny a za které nese osobní zodpovědnost.  Ne každý radní dovede  odlišit  „prkotinu“  od zásadních věcí a snaží  se zkomplikovat řešení  všech  záležitostí. Třeba pouze proto, aby zdůraznili svou výjimečnost.

Na sociálních sítích jsem zaznamenal dokonce i návrhy  na odvolání  starosty.

Dejme tomu, že by zastupitelstvo odvolalo z funkce současného starostu.  Co by pak následovalo?

Neumím si představit nikoho ze současného zastupitelstva, který by byl schopen a ochoten nahradit ve funkci starosty pana Igora Trávníčka. Takže by pravděpodobně vykonávala tuto funkci  současná paní místostarostka, a to až do příštích voleb.  Byla by to pouhá „údržba“ a z hlediska rozvoje obce ztráta několika let.

Dovolím si zde vyslovit svůj názor na současného starostu. Mám na to jako občan  plné právo.  Vzhledem ke svému věku a  životním zkušenostem  si dovolím tvrdit, že umím posoudit kvalitu lidí.

Pana Igora Trávníčka považuji  za slušného člověka, který se snaží vykonávat funkci starosty  Hrabové co nejlépe. Pochopitelně se dopouští i některých chyb a byl by zázrak, kdyby se jich nedopouštěl.  Ale mám dojem, že si je  uvědomuje a snaží se je řešit.

Největším problémem současné Hrabové není starosta, ale  úroveň ostatních  zastupitelů.  Ta se pozná podle jejich „vizí“.  Tedy nápadů, které považují  pro rozvoj obce za důležité  a které se rozhodli během  svého funkčního období  konkrétním a promyšleným  způsobem realizovat. A těch  je, bohužel, velice málo. Vlastně žádný.

Marně přemýšlím o tom, proč většina našich zastupitelů má problémy komunikovat s veřejností.  Jakoby se těchto diskusí obávali. Ale proč? Možná proto, že žádné tyto “vize” nemají. Zaznamenal jsem mezi zastupiteli  i několik  světlých výjimek, ale to nijak nemůže ovlivnit celkové výsledky. Většina z nich jsou pouhou pasívní stafáži při jednáních  zastupitelstva. Některé podezřívám i z toho, že si doposud  nepřečetli zákon  o obcích č. 128/2000 Sb.

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak současné zastupitelstvo jsme si “zplodili” sami.  Přivedli jsme ho na svět a jsme povinni se postarat o to,  aby sloužilo svému poslání.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]