Vladimír Slavík: Důsledky rozpadu zdejší koalice

Shodou různých okolností se staly Hrabovské noviny médiem, které se zabývá zdejší komunální politikou. Jako majitel a redaktor tohoto blogu si dovolím predikovat i další vývoj na naší politické scéně.

Významnou událostí byl nedávný rozpad koalice ODS + SNK Hrabované + Ostravak –Změna. Radní Skalský a Orkáč byli nahrazeni Jiřinou Kelnarovou a Petrem Baluškem.

Skutečností zůstává, že SNK Hrabované je nadále významnou politickou silou, která má nárok na odpovídající posty v místní samosprávě.

Mezi nejdůležitější orgány samosprávy patří výbory zastupitelstva. V kontrolním výboru již působí pan Milan Slíva a nepochybuji o tom, že z titulu své funkce bude velmi bedlivě sledovat činnost starosty a dalších radních. Tedy i plnění všech usnesení, přijatých zastupitelstvem a radou.

Pravděpodobně bude SNK Hrabované nyní usilovat i o zastoupení ve finančním výboru. Je to naprosto oprávněný požadavek, který může mít příznivé dopady na kontrolu finančního hospodaření městského obvodu. Ing. R. Orkáč by byl velmi kompetentním členem tohoto výboru.

Aby bylo dosaženo lichého počtu členů, ve funkci pátého člena finančního výboru bych nejlépe viděl pana radního Petra Baluška. Je to zastupitel, který reprezentuje občany, mající hluboké historické kořeny v naší obci. Žádná náplava, ale místní patriot. Doposud neměl možnost uplatnit své schopnosti, a nyní se naskýtá tato možnost.

Na závěr své „politologické“ úvahy sděluji, že Hrabová v soutěži s okolními městskými obvody si nevede špatně. V mnohých oblastech jsme určitě jedničkou.

Kde mají tak početná a svobodná místní média? Míním tím mimo jiné platformy i Hrabova info. Kde mají tak bohatou účast veřejnosti na jednání zastupitelstva? Kde mají místní časopis, ve kterém mohou zveřejňovat své názory všichni občané bez rozdílu jejich politické příslušnosti? Kde mají obecní web s tak zajímavým obsahem? Kde mají tak početnou skupinu občanů, která se zajímá o místní politiku?

Ani v ostatních oblastech na tom nejsme špatně. Míním tím celkový estetický vzhled jednotlivých částí naší obce, vzornou péči o veřejné prostory, minimální kriminalitu, žádné problémy se sociálně vyloučenými skupinami občanů, vysokou úroveň místního školství atd. Je dobře si připomenout a ocenit i tyto skutečnosti. Zasloužili se o to i naši zastupitelé.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]