Vladimír Slavík: Reorganizace stavebních úřadů

Legislativním procesem vlády a parlamentu nyní prochází návrh na organizační změny v oblasti stavebních úřadů. Doposud jsou tyto začleněny do struktur obecních úřadů a podléhají místním starostům. Mnozí se domnívají, že je proto obtížné od nich očekávat potřebnou odbornost a nestrannost v jejich rozhodování.

Nikdo z nich nepřijde o práci. Pouze se změní jejich začlenění do administrativních struktur státu.. Má zde nastat přísná centralizace, která odstřihne úředníky stavebních úřadů od jejich závislosti na místních radnicích.

Nic se prozatím nemá měnit ani na jejich umístění. Nadále budou pracovat ve svých nynějších kancelářích. Změní se pouze způsob jejich financování a zařazení do struktur veřejné správy. Podle záměru vlády se ze stavebních úřadů vytvoří vysoce kvalifikovaný „superúřad“. Jedním z cílů tohoto řešení je i urychlení stavebních řízení.

Pokud se tento záměr současné vlády podaří realizovat, bude to mít své dopady i pro Hrabovou. Podle mého názoru veskrze kladné.

Naše samospráva bude muset hledat odborně zdatné občany, kteří budou schopni posoudit všechny plány a záměry samosprávy na úseku výstavby, dopravy a ekologie. Doposud různá stanoviska a podklady zpracovávali úředníci stavebního úřadu, a to ne vždy v potřebném čase a kvalitě.

Pokud se tyto odborně zdatné občany zdejší nepodaří vyhledat a začlenit do orgánů samosprávy, pak bude nutno všechny potřebné podklady si pořizovat za úplatu u odborných firem. Bude to drahé, ale nezbytné. Nakonec možná výhodnější ve srovnání s dnešním stavem.

Připravované změny se mají realizovat počátkem roku 2021.

2 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Taková změna by každopádně byla v neprospěch Hrabové, protože by bylo jen otázkou času, kdy by stát sestěhoval všechny zaměstnance do jediné státní budovy v jiné části Ostravy (stejně jako tomu bylo u sociální agendy) a některé propustil (viz redukce státních úředníků k 1.1.2020). Stavební úředník by se tak zcela vzdálil od problematiky obvodu a od jeho občanů. Vzhledem k tomu, že návrh reorganizace stavebních úřadů se předkládá již po několikáté, tak nezbývá než věřit, že snad rozum opět zvítězí.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Jsem přesvědčeným zastáncem oddělení samosprávy od státní správy a považuji za velikou chybu zrušení dřívějších okresních úřadů. V mnoha případech (včetně Hrabové) převládny na místních radnicích zájmy úředníků nad zájmy samosprávy se všemi negativními dopady do obecní pokladny.
  Tento můj názor dokládám faktem, že sousední Paskov nemá stavební úřad, a vůbec ho nepostrádá, Přitom je to velmi úspěšná obec.
  Bydlím v Hrabové již 70let a stavební úřad jsem potřeboval pouze jednou, při stavbě garáže.
  Stavební problematiku samosprávy obce musí řešit volení zástupci občanů a ne úředníci. Většinou bydlí mimo Hrabovou a místní problémy je příliš nezajímají.

[email protected] [email protected]