Výzva pro majitele odstaveného vozidla ALFA ROMEO stříbrné barvy bez RZ

Motorové vozidlo ALFA ROMEO stříbrné barvy bez RZ je odstaveno na parkovišti naproti Základní školy logopedické, s.r.o. na ulici Paskovské v Ostravě-Hrabové.

Městský obvod Hrabová, jako vlastník dotčené pozemní komunikace, vyzval provozovatele vozidla ke zjednání nápravy ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy (26.11. 2019).

Po marném uplynutí lhůty ode dne zveřejnění výzvy, odstaví vozidlo odbor stavebně správní za vlastníka dotčené pozemní komunikace na náklady provozovatele (na záchytné parkoviště), kde si bude mít možnost provozovatel silničního vozidla vyzvednout vozidlo do 1 měsíce ode dne umístění vozidla na záchytném parkovišti.

V případě, že provozovatelem silničního vozidla nedojde k vyzvednutí silničního vozidla ze záchytného parkoviště, vlastník dotčené pozemní komunikace předloží návrh příslušnému silničnímu správnímu úřadu k zahájení řízení o odstranění a likvidaci silničního vozidla.

Pokud dojde provozovatelem k vyzvednutí silničního vozidla před vydáním rozhodnutí o odstranění a likvidaci vozidla, sdělí tuto skutečnost písemně nebo ústně do protokolu, na odboru stavebně správním Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 4, 720 OO Hrabová č. 17, své další připomínky a návrhy k předmětu řízení před vydáním správního rozhodnutí.

Upozornění: Fyzická osoba se dopustí přestupku dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit dle ustanovení § 42a odst. 7 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pokutu až do výše 500.000,- Kč.

Ing. Jana Faicová, v.r.
vedoucí odboru stavebně správního

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/11/1574758947_167.pdf“]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]