Vladimír Slavík: Několik vět o panu tajemníkovi

Má jistě mnoho práce s řízením tak rozsáhlého administrativního aparátu zdejšího městského obvodu. Určitým problémem je, že nebydlí v Hrabové a musí dojíždět.

Tato skutečnost má i své důsledky. Pochopitelně nemá možnost bližšího styku se zdejšími obyvateli, nemá zde spolužáky, kamarády z dětství nebo příbuzné. Podle mě to jsou velmi důležité momenty i pro kvalitní výkon funkce tajemníka, tedy důkladná znalost prostředí a mentality obyvatel.

Naproti tomu má bohaté zkušenosti ze svého dřívějšího působení v samosprávě Štramberka, je velmi pracovitý a dobrý organizátor. Jeho zásluhou se v poměrně krátkém čase podařilo odstranit většinu problémů, kterými trpěl náš úřad a které nám byly opakovaně vytýkány městskými auditory.

Je mi sympatická i jeho snaha o ovlivňování některých rozhodnutí samosprávných orgánů. Kupříkladu při zdůrazňování významu stavby Kulturního domu. Zaznamenávám i jeho pohotové reakce na sociálních sítích na některé dotazy nebo připomínky občanů. Také si cením pozornosti, kterou pan tajemník věnuje tzv. stošestce. Dotazy občanů jsou vyřizovány včas, odpovědi jsou konkrétní.

Zmíním se i o zápisech z jednání zastupitelstva. Určitě není snadné zaznamenat to nejpodstatnější, co bylo řečeno. Prozatím se to daří a ověřovatelé zápisů nemají k těmto připomínky.

Cením si i toho, že pan tajemník dbá na včasné zveřejňování usnesení rady. Určitě nejsem jediný, který je velmi pozorně studuje.

Ing. Jan Socha slaví v tyto dny výročí. Funkci tajemníka vykonává v Hrabové již čtyři roky! Podle mého hodnocení velmi úspěšně.

Nastoupil do této funkce dne 1. prosince 2015. Po svém nástupu napsal do Hrabovských listů, že jeho prvním úkolem bude zajistit stabilizaci úřadu. Dále tehdy viděl nezbytnost zvýšení informovanosti občanů. Měl v plánu zcela přepracovat nevyhovující obecní web a doporučoval měsíční interval ve vydávání Hrabovských listů. Tento článek v Hrabovských listech č.2/2016 byl opatřen titulkem „Táhněte za jeden provaz“.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]