Vladimír Slavík: Odměňování zastupitelů

Po prostudování  dnešního článku na Hrabova.info  o aktuálních odměnách zastupitelů v Hrabové se opakovaně nemohu nezmínit o nepochopitelné „skromnosti“  našeho zastupitelstva při rozhodování o odměnách.

Zdaleka se nevyužívají  možnosti, které v odměňování zastupitelů poskytuje  platná legislativa. Naši zastupitelé si své odměny dobrovolně  zkrátili o 50%!   Toto rozhodnutí zastupitelů pokládám za neuvážené a v širších souvislostech  dokonce za škodlivé.  Jakoby se zastupitelé obávali  kritiky ze strany občanů, že „berou“ tak velké peníze. Je to  pokrytecký, maloměšťácký a populistický postoj. Je to pozůstatek myšlení z doby totality, kdy se podceňoval význam odbornosti. Nutně pak  následuje realizace přísloví  „Za málo peněz málo muziky“. A to ke škodě všech občanů Hrabové.

Tyto „tabulkové“ odměny mají být v brzké době  celostátně zvýšeny o 7,5%.  „Svaz měst a obcí“ požaduje zvýšení  dokonce o 10% s následujícím zdůvodněním:

„Cílem komunální politiky má být přilákání lidí odborně a profesně zdatných, což však zcela přirozeně musí nacházet odraz i v jejich finančním ohodnocení. Odborná náročnost, zodpovědnost, časová neomezenost, duševní a často i fyzická zátěž, to jsou hlavní znaky práce zastupitele, zejména starosty“.

V připomínkách „Sdružení místních samospráv v ČR“ je tato věta:

„Jedním z hlavních cílů v oblasti odměňování členů zastupitelstev  by mělo být přibližování odměn výši mezd na manažerských pozicích v soukromém sektoru“.

Uvedené důvody pro zvýšení odměn zastupitelům platí i pro Hrabovou. Měli bychom dosáhnout toho, aby na volebních kandidátkách byla  jména nejenom morálně, ale také odborně zdatných občanů, kteří by dokázali kvalifikovaně řídit činnost obce. Těch, kteří mají potřebné znalosti i v oblasti  legislativy, stavebnictví, dopravy, územního  plánování, ekologie  atd.  Aby se stále  neopakovaly  chyby současných  amatérů, které mají negativní dopady na celkový rozvoj obce včetně jejího  finančního hospodaření. Zde následkem nedostatečné kvalifikace zastupitelů ztrácíme zcela zbytečně  mnoho peněz.

Bez patřičného finančního ohodnocení  funkce zastupitele  nelze v budoucnu počítat se zlepšením dnešního stavu.  Taková je realita současné doby.

Součástí kvalifikace jsou také komunikační schopnosti, bez kterých se neobejde ani komunální politik.  Schopnost komunikace a přesvědčivé argumentace by se měla  projevovat nejenom na jednáních zastupitelstva, výborů a komisí,  ale také v diskusích na místních sociálních sítích a webových stránkách.  Mnoho zastupitelů lze označit za „mlčící svingy“.

Současná situace v oblasti tzv.zpětné vyzby  mezi občany a zastupiteli v Hrabové je katastrofální.  Se znepokojením pozoruji, že mezi  relativně malou skupinou zastupitelů a ostatní populací  vzniká hluboký příkop, který neumožňuje  efektivně prosazovat společné zájmy.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]