Vladimír Slavík: Památný den Hrabové

Konečně nastala  událost,  na  kterou  jsem dlouho čekal.  Míním tím  dnešní  článek pana Milana Slívy  na webu Hrabova.info ve věci zveřejňování  zápisů z jednání  našich výborů.

Nejde mi tak ani o obsah této informace, ale o fakt, že tento web konečně začal plnit své poslání. Navíc  jsem si mohl  na tomto webu přečíst dvě  konkrétní a významné  poznámky  zdejšího občana, pana Jiřího Šostáka.

Začnu od začátku. Web Hrabova.info „stvořil“ v roce 2014 se svým  tehdejšími spolupracovníky Ing. Radek Orkáč.  Za uplynulé roky zde bylo  zveřejněno nespočet různých informací, které určitě přispěly ze zvýšení politické  „gramotnosti“ obyvatel  Hrabové. O tom jsem hluboce přesvědčen.

Co mi však chybělo,  byla malá  odezva čtenářů, což mi připadalo nepatřičné a i lidsky nespravedlivé. Na jedné straně se provozovatel webu bezplatně a obětavě snaží přinášet cenné informace, na straně  druhé se uživatelé této vymoženosti nechovali  patřičným způsobem, byli víceméně pouhými konzumenty těchto informací. Nebyla žádná snaha o zveřejnění vlastního názoru, nevznikala žádná  „zpětná vazba“, žádná diskuse.

Vážení čtenáři  Hrabovských novin. Je mým koníčkem sledovat v našem okolí různé  veřejné aktivity, obsah místních časopisů, informace na webových stránkách obcí,  zápisy z jednání zastupitelstev atd.

Mohu vás ujistit, že tak odborně  propracovaný mediální prostředek, jako je naše Hrabova.info, nemají nikde.

Skutečně nechápu, proč není maximálně možným způsobem využíván  širší  veřejností, a především zastupiteli.

Tím prvním je Milan Slíva. Stalo se tak dnes, 30.11.2019. Tento den dříve nebo později se stane Památným dnem Hrabové. Je již nejvyšší čas se zajímat o budoucnost naší obce. A spojit všechny zdejší moudré hlavy do jednoho „supermozku“.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]