Vladimír Slavík: Společné jednání finančního a kontrolního výboru

Díky ochotě pana tajemníka jsem obdržel  „utajovaný“ zápis ze společného jednání  obou výborů zastupitelstva ze dne 25.10. 2019.

Na programu byly  čtyři body:

  1. Uzavření  Smlouvy o dílo na realizaci stavby nové MŠ
  2. Záměr odkupu RD Paskovská 91/86
  3. Výsledky  posledního auditu  Magistrátu města Ostravy
  4. Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Pokud jde o stavbu nové školky, vyslovili členové obou výborů závažné výhrady  při  nezodpovědném postupu  vedení obce v této záležitosti.

Pokud jde o zakoupení pozemku v blízkosti radnice je zde jednoznačné doporučení finančního i kontrolního výboru.

Pokud jde o výsledky  posledního auditu magistrátu, vyslovili členové obou výborů určité znepokojení nad opakováním některý  chyb.

Pokud jde o směrnice o zadávání veřejných zakázek, členové obou výborů se usnesli,  že je nutná jejich úprava, ty současné mají značné nedostatky.

Komentář HN k uvedenému zápisu:

Především pokládám za nutné vyslovit uznání   paní Květoslavě Hrabovské a paní Jiřině Kelnarové   za velmi zodpovědný  přístup při projednávání uvedených bodů programu.  A také  i dalším, kteří byli přítomni na jednání obou výborů  dne 25.10.2019.

Je pro mě nepochopitelné, že se zápisy z výborů  „nesmí“  oficiálně  zveřejnit na webových stránkách MOb Hrabová. Zákaz zveřejňování byl odhlasován na zastupitelstvu  6.5.2019. Pro bylo 13 zastupitelů, hlasování se zdržel Ing. Rundt a p. Pospěch.

Pokládám to za špatné rozhodnutí.  Jsem přesvědčen, že občané mají právo sledovat rozhodování  svých zastupitelů, a to nejen na jednáních zastupitelstva, ale i  ve výborech.

Doufám, že si to zastupitelé brzy  uvědomí a uvedené usnesení zruší. Vždyť je to v přímém rozporu s právem občanů na informace, které jsou zakotveny i v Listině základních práv a svobod. Konkrétně v článku č. 17.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]