Vladimír Slavík: Zdravotní komise

Na Hrabova.info jsem si přečetl doposud neověřenou informaci, že dne 27.11.2019 schválila Rada zastupitelstva Hrabové zřízení další komise – zdravotní. Bohužel, s jednoročním zpožděním.

Někteří v tom vidí nepatřičné politikaření, jakoby současná  Rada měla   v této záležitosti důvody vyhovět „ za odměnu“  členům  Klubu přátel Hrabové  a jejich volebnímu uskupení  v čele s MUDr. R. Gromnicou.

Ať je pozadí vzniku této komise jakékoliv,  velice bych uvítal její existenci, a to z následujících důvodů.

1. Zdravotnická zařízení  pro obvodního lékaře,  pediatra a zubaře vznikla v Hrabové  před dávnými lety a určitě neodpovídají  svým stavebně – technickým provedením požadavkům 21. století.  Kromě toho (ať se nám to líbí nebo nelíbí) počet obyvatel Hrabové se stále zvyšuje a dosavadní prostory se stávají  i z tohoto důvodu nevyhovujícími.  Zodpovědný  samosprávný orgán  by měl patřičným způsobem reflektovat tyto skutečnosti  a zapracovat  je do svých investičních plánů. Zdravotní komise může být v těchto záležitostech cenným odborným poradcem.

2.  Zdravé  životní prostředí je významným problémem i v Hrabové.  Je to  nejen kvalita ovzduší, hlučnost,  ale i další negativní důsledky současné civilizace, a to včetně existence  různých závislostí a rostoucí potřeby zdravotní péče i v těchto oblastech.  Zdravotní komise by měla iniciovat potřebná měření různých  škodlivin a předkládat  svá odborná doporučení samosprávě. Mimo to by měla sledovat i  na další parametry zdravotního vývoje zdejší populace. Včetně těch dříve  neexistujících.

Tím  vším by se měla zabývat  zdejší zdravotní komise. Pro její zřízení je nejvyšší čas.  Jak se říká, „Kdo je připraven, není  překvapen“.  Obavy z vysokých  finančních nákladů na její činnost nejsou na místě. Vždyť odměny členům komisí  jsou doposud  v podstatě pouze symbolické. Je politováníhodné, že tato komise nebyla zřízena již na počátku tohoto funkčního období zastupitelstva na podzim minulého roku.

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    Mými články v Hrabovských novinách se snažim vyvolat diskusi o závažných problémech Hrabové. Musím uznat, že se mi to příliš nedaří. Mnoho občanů naší obce má priority, které jsou velmi vzdálené těm mým. Ale jsem stále optimistou a věřím v nápravu současné situace,

[email protected] [email protected]