Zimní svoz bioodpadu v Ostravě-Hrabové

Počínaje prosincem letošního roku bude svoz bioodpadu v Ostravě prováděn jen jednou měsíčně. V Hrabové to bude 5. prosince, 3. ledna, 30. ledna, 27. února a 26. března. Od 1. dubna do 30. listopadu 2020 budou svozy probíhat dle původního odvozového dne co dva týdny.

Veškeré formality v souvislosti s touto částí služby můžete i nadále řešit na středisku v Ostravě, Slovenská 1/1083, PSČ 702 00, mail [email protected]

Připomeňme si, co do BIO popelnic patří a co ne:

  • ANO: Odpad rostlinného původu – kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například slupky ze syrového ovoce a zeleniny, zelené natě, listy pokojových rostlin či skořápky ořechů.
  • NE: Zbytky tepelně upravovaných či mastných pokrmů, biologicky rozložitelný materiál živočišného původu, tedy odpady, jejichž přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.

Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a shrabané listí, lze celoročně odvážet do sběrných dvorů nebo na kompostárnu v Hrušově, k jejímž výhodám patří minimální čekací doba na odbavení, jednoduchá manipulace s biodpadem, který stačí na určeném místě jen vysypat z přívěsného vozíku, i možnost zakoupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost, který je zde vyráběn právě z přivezeného bioodpadu.

V zimním období lze kompost v Hrušově – stejně jako zeminový substrát – zakoupit ve velkém množství nepytlovaný. Sběrné dvory nebudou v zimě pytlovaným kompostem ani substrátem zásobovány, návoz bude opět proveden až v druhé polovině března.

O termínech zimních svozů byli uživatelé BIO popelnic v Ostravě informováni prostřednictvím letáků i na webových stránkách společnosti OZO Ostrava www.ozoostrava.cz.

Zdroj: Nová Bělá a OZO Ostrava

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]