Financování stavby mateřské školy [1]

Před schvalováním Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovitel mateřské školy“ se na jednání zastupitelstva dne 31.10. 2019 zeptala starosty Igora Trávníčka (ODS) zastupitelka paní Ospalíková (ODS), z čeho bude MŠ financována.

Dle zápisu z jednání odpověděl starosta paní zastupitelce takto:

Financování je zajištěno, máme vlastní zdroje, zjišťoval možnosti dotací z IROP, z MŠMT. Na magistrátu se mu po několika jednáních podařilo dostat 30 mil. do rozpočtu města na školku a 20 mil. na kulturní přístavbu kulturního prostoru k úřadu. Rozpočet města se bude schvalovat za měsíc. Následně vyzval Ing. Ziobrovou k vysvětlení financování školky. Ing. Ziobrová sdělila, že naše zdroje + dotace z magistrátu je cca 56 mil. Se zapojením rezervy a bytového fondu jsme na cca 100 milionech.

Jelikož nám při schvalování nebyl předložen žádný písemný materiál ohledně „rozpočtu města“ a nebylo ani předloženo financování této stavby, zeptal jsem se z pozice zastupitele magistrátu na jejich stanovisko:

Pane Orkáči,

na Váš dotaz, zda SMO počítá pro rok 2020 nebo 2021 v investičním financování (nebo jakémkoli financování jiné kapitole rozpočtu) s nějakou částkou na naše stavby:

 • Stavba nové mateřské školy v Ostravě-Hrabové,
 • Přístavba kulturního sálu

Vám sdělujeme, že starosta ÚMOb Hrabová pan Igor Trávníček zaslal pomocí aplikace BePlan mimo jiné požadavky na obě akce (požadavek byl celkem na 66 000 tis. Kč). U akce Stavba nové mateřské školy v Ostravě-Hrabové SMO předpokládá možné spolufinancování až v roce 2021 a u akce Přístavby kulturního sálu až v roce 2023.

K Vašemu dalšímu dotazu Vám sděluji, že dne 31.10. 2019, kdy Vás informoval starosta ÚMOb Hrabová pan Igor Trávníček, že pro rok 2021 je počítáno s cca 30 mil. Kč, byly tyto finance v aplikaci BePlan zařazeny.

Finance ve výši 28 000 tis. Kč jsou alokovány jen na Stavbu nové mateřské školy v Ostravě-Hrabové. V dnešní době Vám však nemůžeme garantovat, zda tyto finance pro obvod budou schváleny v rozpočtu pro rok 2021. Toto konečné rozhodnutí bude učiněno až na prosincovém zastupitelstvu v roce 2020.

S rozpočtem SMO pracují zastupitelé podle potřeb města a není možné tyto garance v současné době poskytnout.

Ing. Jan Šrámek
vedoucí odboru investičního
Statutární město Ostrava


BePlan ale bohužel není rozpočet, o kterém mluvil starosta na jednání zastupitelstva – „podařilo dostat … do rozpočtu města„. Starosta dle vyjádření vedoucího odboru udělal POUZE to, že až v den jednání zastupitelstva zařadil do aplikace požadavek (mimochodem pravděpodobně bez usnesení RMOb Hrabová), že bychom si tajně přáli miliony na školku a přístavbu kulturního sálu – což je chvályhodné, ale to se mohlo a mělo řešit o několik měsíců dříve, když už bylo jasné, že vedení obvodu zapříčinilo nezískání dotace z IROP:

Podle mých informací je BePlan plánovací program SMO (zásobník plánovaných projektů-investičních akcí), do kterého se zadávají požadavky jednotlivých obvodů, společností a dalších organizací zřízených SMO na spolufinancování investičních akcí ze strany SMO. Při přípravě rozpočtu SMO na příslušný rok jsou z tohoto programu vybírány projekty, které by mohlo SMO pro příslušný rok podpořit. BePlan je tedy podmínkou (i když je asi možno mimořádně žádat o investice i mimo BePlan), aby byly akce zařazeny do schvalovacího režimu podporovaných investic ze strany SMO. Není však zárukou, že budou schváleny, protože o tom vždy nakonec rozhodne zastupitelstvo na svém jednání při schvalování rozpočtu na daný rok. [1]

[1] Autor si nepřál být jmenován. Výklad BePlanu ověřen ještě u MMO.

16 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Pokud sdělené správně chápu, tak ne za měsíc bude o dotaci jasno, jak tvrdí pan starosta, ale nejdříve až za rok a měsíc. Pochopil jsem, že tolerance plus mínus rok asi bude u něho standardem, když i ve svém článku v Hrabovských listech se při prostém přičtení 574 kalendářních dní sekl o jeden celý rok, viz:
   
  „Ve smlouvě o dílo je na realizaci dáno 574 dní. Pokud si zhotovitel převezme staveniště v lednu 2020, skončí v dubnu 2022. A to tedy znamená, že školní rok 2022/2023 už začne školka v novém.“
   
  Ve chvíli, kdy se de facto předává staveniště a zastupitelé doposud neměli možnost viděl jasný plán financování, přičemž podstatná část financování je ve sféře neurčita, zavání přístup pana starosty hodně velkým dobrodružstvím, které může skončit nucenou správou městského obvodu magistrátem.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Milane, tak to je teda gól… Chyba se sice stane každému, ale v informacích o stavbě za 80 miliónů?:) 1.1. 2020 + 574 dnů = 28.7. 2021. A tak je to bohužel v mnoha věcech…

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Jedná se opravdu o chybu ve výpočtu a ne chybný počet dní. Ten je ve smlouvě opravdu 574 dní. Když jsme u té smlouvy, je docela zvláštní, že smlouva se zhotovitelem doposud nebyla uveřejněna v registru smluv, přičemž to je základní podmínka její platnosti. Mimo jiné, smlouva na technický dozor stavby školky na částku 1.771.440,– včetně DPH, uzavřená 19.11.2019 byla v registru zveřejněna druhý den po jejím uzavření, to je 20.11.2019
   
  https://smlouvy.hrabova.eu
   
  AKTUALIZACE smlouva na stavbu školky je v registru smluv zavedena od 20.11.2019, pouze je v seznamu nelogicky zatříděna, k naleznení je zde (PDF). Záznam smlouvy v registru se souvisejícími dokumenty můžete nalézt zde (děkuji za upozornění pracovnici úřadu).

 4. Jan Dvořák říká:

  Starosta je stále stejný a od počátku svého působení ve funkci se chová stejně, což se týká i tvrzení, že bude dotace, která pak nakonec není. Toto se stalo předtím již nejméně 2x a rozdíl je pouze v tom, že když jste chtěli být v radě, tak jste na starostu pěli oslavné ódy a nyní, když v radě nejste, tak na téhož jen kydáte špínu.

 5. Radomír Orkáč říká:

  O dotaci jsme přišli letos v březnu/dubnu 2019. Lhal nám, že je to v pohodě, že to jsou jen drobnosti, které dodáme. Pak, že máme jisté, že se odvoláme a to klapne. NIC Z TOHO neřešil však přes radu. Když jsem se ptal na stanovisko právní kanceláře, jestli si myslí, že se má smysl odvolávat, nic nepředložil a odvolali jsme se (za 40 tisíc?). Ve skutečnosti to nebylo odvolání ale již pouhá stížnost, která nemá žádný význam. Já jsem nikdy nepěl ódy. V únoru/březnu se konala koaliční schůzka, protože jsem byl neposlušný… pustili se do mě všichni, že úkoluji úředníky, že štourám do věcí, do kterých mi nic není, apod. Takhle by se dalo pokračovat. Vyhrožoval jsem, že odstoupím, že nebudu krýt tyto machinace, po koaliční schůzce na začátku října se nic nezměnilo. Odešel jsem. Nejsem ten, co by se honil jako ty po funkcích a když se za rok nic v radě neudělalo, odešel jsem a Jirka Skalský se mnou. Tajná volba nových radních byla domluvena předem s tím, že pak vznikne letopisecká a zdravotní komise. Vznikla jen zdravotní a kompromis je ten, že agendu letopisecké bude mít pod sebou kulturní. Jak již naznačoval Milan Slíva… Jiřka Kelnarová se do rady dostala díky třem hlasům Hrabovanů.

  • Jan Dvořák říká:

   Když jsem já v minulosti přistihl starostu při tom, že nemluví pravdu, a upozornil na to, tak jsem za to od tebe byl kritizovaný. Ale tak aspoň nemůžeš říct, že jsi to nevěděl dopředu. Takže za to všechno, co píšeš, neseš zodpovědnost.

 6. Milan Slíva jr. říká:

  Pane Dvořáku, můžete to nazývat třeba prozření. Osobně jsem nabyl dojmu, že starosta dovede slibovat opravdu velmi věrohodně a stejně věrohodně líčit, co vše pro dobro věci podniká.
   
  Když jsme byl v radě, byli jsme se starostovou stranou v koalici a snažili se řešit věci na radě, nebo na koaličních schůzkách. Nějaké oslavné starostenské ódy si nevybavuji. Bohužel to nikam nevedlo a zejména proto jsme radu opustili. ODS následně dala jasně najevo, že o naši další přítomnost v radě nestojí. Takže nyní nám již ruce nesvazuje koaliční dohoda.
   
  Měl byste se pokusit oprostit od toho, kdo co dělá a kdo vám kdy v minulosti ublížil a snažit se hledět kupředu a soustředit na to, o čem se píše v článku, na který reagujete.
   
  Myslíte si, že nevyjasněné financování stavby školky je v pořádku?

  • Jan Dvořák říká:

   Když jsem jako jediný tvrdil, že školka u úřadu nebude levnější než školka na V. Huga (za 40 miliónů), tak i vy jste prosazovali, že se má přesunout. Takže i vy jste viníky, že teď obec musí sehnat 80 miliónů na školku u úřadu. Umýt si ruce jako Pilát Pontský je jednoduché, ale nedůvěryhodné.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Stále si stojím za tím, že školka za úřadem je nesrovnatelně lepší řešení. Zejména velikostí zahrady, klidnějším prostředím, pohodlnější a hlavně bezpečnější dopravou pro ty, kteří vozí děti auty, pro mnohé bezpečně pěšky dostupná po Domovské. Jinak nikdo z nezávislých kandidátů za Hrabovany v době, kdy se rozhodovalo o umístění školky, nic prosazovat nemohl, protože nikdo z nás nebyl v zastupitelstvu.
     
    Máte pravdu, že s tím nápadem změny umístění školky, jsem přišel pravděpodobně já a do zastupitelstva ji následně navrhnul tehdejší zatupitel Jan Šumbera. Každopádně nikdo si ruce nemyje, školka na místě za úřadem má stále mou plnou podporu a shledávám ji nejlepším řešením. Pokud by se dnes stavěla školka místo původní školky, domnívám se, že by v dnešní době dopadla cena podobně nebo ještě výše a navíc po dlouhou dobu by stavba občany Šídlovce zatěžovala a omezovala. Také odpadne i nutnost řešit náhradní prostory pro děti.
     
    Jinak viníky, že obec musí sehnat 80 miliónů určitě nejsme, viník je ten, kdo diletantským přístupem získání dotace prakticky znemožnil. Jinak stačilo sehnat milióny pouze 4.

 7. Vladimír Slavík říká:

  Když se nad tímto problémem zamyslím s určitým nadhledem, tak je školka z mnoha důvodů výhodnější uprostřed obce. Otázku výše investičních nákladů nepokládám za rozhodující, Vždyť to je investice na mnoho let! Kdyby se nová školka měla stavět na původním pozemku, na ulici V.Huga, také by cena odpovídala současné situaci a byla by podobna té, která byla vysoutěžena na novém místě.
  Děkuji všem, kteří usilovali o postavení školky uprostřed obce. Byl to velmi moudrý pohled na tuto záležitost.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Vladimíre, velice děkuji za tento názor. Je spousta dalších důvodů mít školku právě tam, kde se brzy začne stavět. Kromě výhod co jsem již uvedl, mě napadají i další. Po dostavění kulturní přístavby bude možno v této pořádat představení a další akce pro děti, přičemž cesta ze školky bude představovat bezpečných pár desítek metrů mimo hustou Hrabovskou dopravu. Stejně se bude nabízet park před úřadem, Domovská a okolí pro procházky a další aktivity, aniž by bylo nutno přecházet rušnou Paskovskou.

   • Jan Dvořák říká:

    Klidnější prostředí? Akorát bude u úřadu navíc smrad z průmyslové zóny, jinak rovnocenné. Na Šídlovci je také parčík a možnost procházek do Hrabovjanky a k Ostravici. Bezpečnější doprava? Bažanova je úzká ulice, kde se auta těžce míjejí a takový rozsah provozu v době příjmu a vyzvedávání dětí dříve nebo později způsobí nehodu. Dopravní dostupnost MHD bude u úřadu katastrofální – nejenže školka bude o 200 metrů dál od zastávky, ale zatímco ze Šídlovce jezdí autobus cca co 3 minuty, od Kostelíku cca co 20 minut. Kdyby byla MŠ na V. Huga, stála by při nepřidělení dotace 39 miliónů, nikoli 80 miliónů.

    • Radomír Orkáč říká:

     Čili jinými slovy Honzo říkáš, že na smrad z průmyslové zóny máme rezignovat a kvůli toho nestavět školku za úřadem. Provoz na V. Huga je méně rušnější než u úřadu a chyba v žádostech o dotaci, díky které místo 4 mil. korun za školku zaplatíme 80 mil. korun z vlastních peněz je také v pořádku. Na to, že měla ČSSD v minulé radě Milana Pospěcha, kterého jsi z ČSSD vyštval ty, píšeš pěkné dezinformace… jen abys „měl“ pravdu.

     • Jan Dvořák říká:

      Na smrad bohužel obvod rezignoval už před lety – naštěstí ale nerezignovala ČIŽP. O dotaci jsem nepsal nic, tak nic nepodsouvej. Ohledně Pospěcha nelži – víš, že v radě byl od počátku sám za sebe a ty sám jsi jeho vyloučení podporoval. Já vím, terazky si majorom.

     • Radomír Orkáč říká:

      Tys byl předsedou ČSSD a nesouhlasil jsi, že půjde Milan Pospěch do rady, my jsme byli jen tvé loutky, kterým to bylo jedno a odešli jsme kvůli tobě – Pospěch, Orkáč, Skopal a další. Tys byl předsedou komise výstavby a neudělal jsi nic se zápachem ze zóny a teď budeš kvůli toho hatit školku za úřadem, že je tam zápach? To samé platí o dopravě na Šídlovci, kde budeš NYNÍ tvrdit, že je to bezpečnější (doprava) pro děti než u úřadu? Celé tři roky jsi bojoval proti Igoru Trávníčkovi teď, když je ČSSD v koalici (Jiřka Kelnarová) díky hlasům Hrabovanům, na to zapomínáš – jaký byl tvůj úhlavní nepřítel Igor Trávníček? Je to tvé právo, ale nelži. Napíšu k tomu poslední – Odvaha vždy neznamená, že zůstaneš. Někdy to vyžaduje odvahu, abys odešel. My jsme tu odvahu s Jirkou Skalským našli, ale to neznamená, že si od tebe necháme líbit, jakou lživou špínu píšeš. Běž prosím něco dělat, ne jen tady po večerech kritizovat. Vždycky ses choval jako magor, ale teď k tomu po těch letech nemáš mandát od voličů, tak se už konečně vzpamatuj.

      • Jan Dvořák říká:

       Naštěstí existují pamětníci, kteří ví, jak to doopravdy bylo. Já bych spíše řekl, že jako magor se chová ten, kdo se vzdá funkce a vzápětí se do ní chce nechat znovu zvolit.

[email protected] [email protected]