Vladimír Slavík: Další osudy Pilíků

Pan Martin Veselý  bydlí na konci Poplužní ulice a  vyjadřuje se často  na místních sociálních sítích k různým záležitostem Hrabové. Také k těm, které souvisí s okolím jeho bydliště.

Zaslal mi dotaz, jestli by se v současné době  reálné obnovit komerční rybnikářství na  vodních nádržích Pilíky.  Uvědomuje si  potřebné náklady na  odbahnění, zajištění přítoku vody, vybudování přístupové cesty atd. a zajímá ho, jestli by se to ekonomicky vyplatilo.

Odpověď na tuto otázku bude možná zajímat i další občany, proto jsem se ji rozhodl zveřejnit i v Hrabovských novinách.

Po ukončení provozu uhelného prádla Dolu Paskov se změnilla funkce těchto nádrží. Tehdejší vedení Hrabové  požadovalo zachování   těchto nádrží pro blíže nespecifikované „volnočasové“ aktivity místních občanů.

Komerční využití  pro chov ryb mezi ně určitě nepatřilo.

Podle mého názoru by se v  těchto nádržích komerční chov ryb nevyplatil, a to z následujících důvodů:

  1. V České republice je momentálně  přebytek produkce živých ryb, především kaprů. Ten se vyváží  i do blízkého přihraničí.  Pokud jde o náš kraj, kapacity rybníků v Jistebníku a v Polance bohatě stačí. A živé ryby nelze převážet na velké vzdálenosti, je to příliš drahé. Důkazem nasycenosti trhu je i cena, která již dlouho stagnuje.Takže poptávka je vyrovnaná s nabídkou a případné další podnikání v této oblasti je  momentálně neperspektivní.
  2. Pokud by se ryby chovaly pro následné zpracování (saláty, pomazánky), tak tyto výrobky by byly příliš drahé a neprodejné. Mořské ryby a ryby ze severu Evropy jsou jako surovina podstatně levnější.

Pravděpodobnější je, že v oblasti Pilíků vznikne dříve nebo později  soukromý  rybářský  revír pro obyvatelstvo Ostravy a okolí.  Bude to oplocený pozemek se dvěmi  vodními nádržemi, naplněnými   hladovými „trofejními“ kapry o délce 50 -100  cm. Tzv. „sportovní “ rybář si  zde  vypůjčí rybářský prut, nahodí, a vzápětí vytáhne rybu. Nechá se vyfotit a pak  doma a možná i  v hospodě se bude pyšně vychvalovat svým úlovkem. Typický příklad nekulturnosti a snobství současné generace. Poplatek za tento „sportovní“ zážitek odhaduji na cca 500 Kč. Chyceného kapra si  občan pochopitelně nesmí ponechat, ten bude opět čekat na dalšího „sportovního rybáře“.

Otázkou je, co z toho bude mít obyvatelstvo Hrabové. Možná určitý příjem do místní pokladny, ale pravděpodobně i  zvýšenou dopravní zátěž Paskovské ulice, pokud příjezdová komunikace k Pilíkům bude z východního směru.

Ale možná jsou i jiné alternativy  ke smysluplnějšímu využití tohoto prostoru.

Jenomže obyvatelstvo Hrabové nemá  o tento prostor  zájem. Světlou výjimkou je Martin Veselý. Vždy mě pobaví oživení na místních  sociálních sítích, když se někomu ztratí pejsek  nebo kočička. To jsou hlavní problémy dneška. Úvahy o  budoucnosti Pilíků se nejeví současné generaci obyvatelstva Hrabové za důležité. Taková jsou fakta.

Řešením by bylo změnit hranice katastru Hrabové a  „přesunout“ toto území do katastru Paskova nebo Nové Bělé. Tam by určitě Pilíky našly patřičné ocenění a i  příslušné  využití ve prospěch místních občanů. Bohužel, s ohledem na platnou legislativu to není reálné.

2 Komentáře

  1. Jan Dvořák říká:

    Nemyslím, že je nutné strašit lidi tím, že Pilíky budou oplocené. Nevybavuji si nějaký rybník u nás, který by byl oplocený, a navíc jsou nyní Pilíky de facto veřejným majetkem. Pokud se bude naše rada trochu snažit, tak Pilíky mohou veřejným majetkem zůstat a sloužit dobře našim občanům k rekreaci. Změna hranic katastrálního území (zejména mezi městskými obvody města) je možná, ale věřme, že to nebude nutné a naše současná rada se bude o Pilíky více zajímat než ta minulá, kdy se v posledním roce ve věci Pilíků nedělo prakticky nic.

  2. Vladimír Slavík říká:

    Cílem mého článku bylo vyzvat ke smysluplné diskusi o možném budoucím využití těchto nádrží pro „volnočasové aktivity“ našich občanů. Podle katastru nemovitostí jsou nádrže stále ve vlastnictví OKD. Pojem „veřejný majetek“ není nikde definován. Pokud jde o rekreaci (pobyt v přírodě, procházky atd), nevede do těchto míst cesta s potřebnými parametry. Má poznámka o možnosti změny hranic katastru Hrabové byla pochopitelně nadsázou, nikdo nás k tomu nenutí.

[email protected] [email protected]