Oprava cesty vedoucí k Pilíkům

Včera uplynul přesně rok, kdy se komise výstavby dopravy a ekologie usnesla, že navrhuje radě obce, aby pověřila starostu jednat s firmou Strabag ve věci opravy komunikace. Přestože rada k tomu starostu usnesením nepověřila (žádný návrh na pověření nebyl předložen) a žádné informace k tomu rada a ani komise rok nedostala, nabídka skutečně existuje.

Tehdy se mělo jednat o firmu Strabag z toho důvodu, že v dané době „nedaleko“ stavěla v Hrabové prodlouženou Mostní.

(10.12. 2018) Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie

Na opravu celé cesty není souhlas všech vlastníků, (např. paní Zdráhalová nereaguje na výzvy obce k jednání). Oprava je možná jen na části v majetku MOb – Ing. Jana Faicová zjistí aktuální stav. Komise navrhne Radě pověřit starostu obce jednat s firmou Strabag ve věci opravy komunikace.

Po několika neúspěšných pokusech o získání „aktuálních“ informací se mi to nakonec podařilo a níže je odpověď, kterou jsem obdržel na den přesně rok po jednání komise výstavby.

Vážený pane,

dne 27.11. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci:

„Požaduji zaslání cenové nabídky, kterou obdržel v minulosti starosta, jak sám napsal. Jedná se o nabídku na opravu cesty viz níže a rovněž požaduji doložení toho, že daná společnost aktuálnost validovala“.

Váš dotaz byl směrován na starostu MOb Hrabová pana Igora Trávníčka. Proto jsme jej požádali o jeho vyjádření. To poskytl 3.12. 2019, kde uvádí:

K opravě komunikací Pilíky:

 1. V prosinci 2018 došlo ke specifikaci rozsahu oprav na místě samém (viz přiložené situačky).
 2. Zkraje r. 2019 předal zástupce fy. Strabag nabídkový rozpočet.
 3. V červenci 2019 zástupce zhotovitele potvrdil platnost cenové nabídky s tím, že v případě realizace v pozdější době, bude zapotřebí nabídku aktualizovat.

V příloze je doložena cenová nabídka firmy STRABAG a.s. na opravu této komunikace.

S pozdravem, Ing. Jan Socha

Příloha ke stažení (PDF)

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/12/Příloha-k-odpovědi-č.21.pdf“ title=“Příloha k odpovědi č.21″]

14 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Vnímavý občan musí s rozpaky sledovat problematické činy současného vedení obce. Popisovaný případ je toho důkazem. Jedná se o zcela amatérský přístup k řešení konkrétního problému, Podle mého názoru není viníkem pouze starosta, ale i tajemník, který měl starostovi vysvětlit nereálnost jeho postupu v této záležitosti. Podrobnosti jsem popsal v Hrabovských novinách.

 2. Jan Dvořák říká:

  Tajemník je podřízený starostovi, který jej také může odvolat (byť se musí vytvořit zákonem dané důvody nebo ho znechutit tak, že se sám vzdá funkce). Je poněkud obtížné přesvědčovat nadřízeného, že vymyslel blbost, a už vůbec její realizaci nemůže nijak zabránit.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Zde s Honzou naprosto souhlasím, tajemník je v tom nevinně. Já bych narozdíl od pana Slavíka zde starostovi vyčítal POUZE to, že nabídku měl celou dobu u sebe a nic nikomu neřekl, přestože tvrdí opak.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Předpokládám, že pan tajemník ví, že k Pilíkům nevede žádná schůdná cesta. Není to pouze problém samosprávy (starosty), ale i stavebního úřadu, a tedy i tajemníka. Mohl tedy vysvětlit panu starostovi nereálnost jeho nápadu a navrhnout solidnější řešení.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Ač by ode mě snad každý v současné situaci čekal, že se chopím každé možnosti kritizovat starostu, ale přestože chápu Váš pohled, za mě je zde kritika jeho osoby neoprávněná. Jak jsem psal, vyčítal bych starostovi v této věci pouze to, že o nabídce neinformoval (zatím si stojím), ale jelikož nabídka existuje, jen plnil přání komise a celé rady (i když rozhodnutí nebylo formou usnesení). Každý na to máme asi jiný pohled (ale to znamená, že jsme o tom přemýšleli!), ale zde si starosta spíše zaslouží POCHVALU, protože očividně v této záležitosti alespoň něco udělal – více než kdokoliv jiný. Přála si to komise i rada, kritika jde tedy za celou radou (včetně mě!) a komisí (ta to měla v usnesení), rozhodně né za stavebním úřadem a už vůbec né za tajemníkem. Váš názor však respektuji.

 6. Vladimír Slavík říká:

  „Jádro pudla“ je v tom, zdali tato okrajová část Hrabové je pro zdejší občany atraktivní. Mám subjektivní pocit, že nikoliv. Při současných možnostech využívat účelně volný čas se tomu ani nedivím. Pro volnočasové aktivity, spojené s vodou, bych také dal přednost nedaleké vodní nádrži Olešná nebo Žermanické přehradě.
  Vyřešit tento problém by mělo zastupitelstvo s konkrétním rozhodnutím.
  Třeba zachováním současného stavu s vyřešením přístupové komunikace pro případné návštěvníky. Preferuji lesní cestu ze strany Mitrovic, Je ve správě MOb Hrabová a oprava by nebyla příliš nákladná.

 7. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, právě proto jste byl přijat do komise, teď máte možnost, jako největší znalec této oblasti a problematiky (myslím to naprosto seriozně) s tím něco udělat… . Nemusíme si nic nalhávat, není to již dlouhodobě pro lidi atraktivní oblast, ale já kolem Pilíků běhám pravidelně a často tam lidi potkávám… . Nejvíce lidí jezdí a běhá po cestě K Pilíkům směrem k Paskovské, což moc s Pilíky společného nemá…, ale na druhou stranu… kdo by jezdil a běhal po cestě paní Zdráhalové… . Mít tak těch 80 miliónů, které musíme vynaložit na školku z vlastních zdrojů…

 8. Jan Dvořák říká:

  Přiznám se, že na celé věci se mi spíše zdá podivným postup, kdy se bez výběrovky požádá nějaká firma o kalkulaci ceny s příslibem, že zakázku pak dostane „z ruky“. Také bylo asi zbytečné chtít opravovat najednou celý úsek, když se ví, že majitel(ka) nejdelší části úseku dlouhodobě nekomunikuje. Místo budování této „dálnice“ by mohl obvod aspoň vysypat struskou a následně zhutnit úsek cesty, který je v jeho vlastnictví a má povinnost se o svůj majetek starat. Neměl by zapadnout také návrh doporučený KVDE (z doby, kdy dle tzv. Hrabovanů komise nic nedělala), aby se z východní strany vytvořila víceméně jen vysypáním šotolinou nová přístupová cesta k Pilíkům pro pěší a cyklisty po bývalé rybniční hrázi (po pozemku OKD).

 9. Vladimír Slavík říká:

  Zprovoznění bývalé hráze v prostoru nad sedimentačním kanálem (alespoň pro pěší a cyklisty) je nutno projednat s jejím majitelem, s  OKD. Pokud se uskuteční připravovaná schůzka s OKD, bude to jeden z mých požadavků. Není vyloučeno, že tuto úpravu zaplatí majitel této hráze, OKD.
  Musím zde poznamenat, že jediným občanem, který je „v obraze“ a navrhuje reálné řešení je pan Ing.Jan Dvořák. Zpřístupnily by se tak Pilíky z východní strany od Paskovské ulice. ´Třeba jako cíl rodinné vycházky do těchto „exotických“ míst Hrabové.

 10. Petr Žižka říká:

  Dobrý den, možná nejsem tak v obraze jako Honza Dvořák a určitě ne tak, jako Vláďa Slavík. Na druhou stranu, jsem si jist, že pokud mají lidé poznat, o čem je řeč, měli by to místo znát, a to ve smyslu rčení : lepší jednou vidět, než stokrát slyšet (v tomto případě číst). Pro to, aby bylo úplně jasno, Pilíky nejsou nepřístupnou oblastí srovnatelnou s Černobylem. Poté, co parta nadšenců před časem vyčistila chodník kolem kanálu, dá se jít i tamtudy, což se mimochodem nesetkalo s úplným pochopením jiných spoluobčanů… Co tím chci říci : mnohokrát jsem napsal v HL, že tuto oblast chápu jako místo, které nám budou jednou lidé z jiných částí Ostravy závidět. Pokud k tomu má dojít, pak soustavou a společnou prací. Jeden může psát a jednat, jiný vezme pilku, třetí v tom místě udělá pěkné fotky a naláká tím někoho dalšího k výletu a třeba pak i k akci za zlepšení. Říká se tomu marketing :-). Společně uděláme hodně, každý sám za sebe možná něco jo, ale nemnoho. Pěkný den.

 11. Vladimír Slavík říká:

  Pilíky mohou být přítažlivé jako cíl vycházky i pro pro občany Hrabové, bydlící třeba na Šídlovci. Problémem je přístupová komunikace, Ta nynější to neumožňuje. Možná, že se mýlim, vše je v naprostém pořádku a  „není co řešit“.

 12. Petr Žižka říká:

  Říká někdo, že se mýlíš, Vladimíre? Petr

 13. Vladimír Slavík říká:

  Petře,není to vyloučené. Asi přeceňuji význam této okrajové části Hrabové a neexistenci schůdné přístupových cest k vodním nádržím. Od roku 2014 jsem se snažil přesvědčit příslušné úřady a organizace o nutnosti jejich oprav, ale bezvýsledně. Mezi těmito úřady to byl opakovaně ÚMO Hrabová a  Magistrát města Ostravy. Mezi organizacemi to byly OKD a Povodí Odry. Těchto mých urgencí a dopisů bylo cca 10.
  Nakonec jsem dospěl k závěru, že to asi není tak důležité, všem tento současný stav vyhovuje a „není co řešit“.
  Dopravní komunikace je technická stavba, která musí vyhovovat platné legislativě a v žádném případě ji nelze realizovat brigádnickým způsobem.

 14. Petr Žižka říká:

  ahoj Vladimíre, možná jsem se vyjádřil nesrozumitelně, proto zkusím ještě jednou:
  1. opakovaně říkám, že je velmi dobře, že se budeš tématem Pilíky zabývat i jako člen KVE. Neznám nikoho, kdo by problematiku znal lépe, než ty a kdo by navíc v přeměně tohoto území viděl tak velkou prioritu jako ty.
  2. několikrát už jsem v těchto (a jiných) debatách napsal, že Pilíky jsou místem, na které budeme jednou hrdi, budou nám je lidé z jiných míst „závidět“. Mají potenciál stát se příjemným místem pro odpočinek, procházku, relax. Není dnes ,mnoho míst, která mají takovou energii, kouzlo až tajemno…
  3. několikrát jsem se o té cestě, která k Pilíkům vede, vyjádřil jako o ostudném tankodromu.
  4. rozhodně si nemyslím, že by nějací aktivisté měli brigádnickým způsobem postavit cestu. To jsem doufám nikde nenapsal.
  5. na druhou stranu, pokud se má něco změnit, měli by samotní občané obce přijít na to, jaká je to škoda, že jsou Pilíky ve stavu, v jakém jsou. Aby to mohli zjistit, bylo by dobré, kdyby se tam mohli dostat aspoň relativně „suchou nohou“, což pěšina kolem kanálu v této chvíli umožňuje. To neznamená, že tím mají snahy o zpřístupnění Pilíků ustrnout.
  6. i vzhledem k tomu, jak se táhnou jiné, důležitější, akce, nevěřím, že jeden, byť sebezapálenější, jedinec dosáhne relativně rychlé nápravy. Pokud se Pilíky nestanou záležitostí, která zajímá nemalou část občanů, vedení obce, úřad (spíše úřady) atd. tak se změny nedočkáme.

  Jinými slovy jsem tím chtěl říci, že i malé činy mají nějaký smysl. Ostatně sám jsi zastáncem krásné a ušlechtilé teorie o síle třepotu motýlích křídel.

  Zdravím

  Petr

  P. S. původně jsem chtěl napsat na Tvůj osobní mail, ale takto si naše myšlenky můžou přečíst i další lidé. Já totiž mám pocit, že my dva zrovna jeden druhého moc přesvědčovat nemusíme:-)

[email protected] [email protected]