Vladimír Slavík: Oprava přístupové cesty k Pilíkům

Před rokem jednal pan starosta s firmou STRABAG o opravě komunikace, vedoucí k Pilíkům. Dnes jsem si přečetl na Hrabova.info  zprávu Ing. Orkáče o výsledcích těchto jednání. Příslušné informace mu poskytl pan tajemník.

Rozsah opravy byl upřesněn  v prosinci 2018 takto:

Měla být opravena jižní část MK „K Pilíkům“ v délce 250 m (majetek města Ostravy), východní část této komunikace vedoucí k ul. Paskovské  v délce 350 m (majetek OKD) a komunikace, vedoucí souběžně se sedimentačním kanálem v délce 400 m a pokračující po břehu vodních nádrží  (majetek paní Dalily Zdráhalové a OKD).

Náklady na opravu uvedených 1000 m byly vyčísleny na 3 mil. Kč. Není uvedeno,  zda i s DPH.

 Tato aktivita pana starosty je sice chvályhodná, ale má dvě  zásadní  pochybení.

  1. Je nelogické (a dokonce protiprávní)  aby za obecní peníze se „zhodnocoval“ cizí majetek. V tomto případě majetek paní Zdráhalové a OKD. Není také jisté, že by paní Zdráhalová s opravou souhlasila. Nikdo nezná její  budoucí záměry s tímto pozemkem. Oficiálně je v katastru nemovitostí  veden jako „trvalý travní porost“.
  2. Velmi problematický je úsek, vedoucí  kolem sedimentačního kanálu. Tato komunikace nemá pevný podklad   a  pouhý asfaltový povrch by měl velmi krátkou životnost. Problémem může být  i ochranné pásmo středotlakého plynového potrubí, uloženého v těsné blízkosti této  velmi problematické  “komunikace“.

Pravděpodobně by asfaltový povrch těchto cest narazil i  na odpor ekologů.  Narušuje to estetiku  vzhledu původních hrází a asfaltová vrstva  údajně neprospívá  zde rostoucím dřevinám. Tedy těch, které rostou po obou stranách  těchto cest.

Že tato iniciativa nebyla myšlena ze strany starosty vážně, o tom svědčí i skutečnost, že se s náklady na tuto opravu  v rozpočtu  městského obvodu nepočítá. Ani v příštím roce, ani v následujících letech.

Přitom je tady snadnější  řešení. Do prostoru Pilíků  vede také komunikace  od Místecké ulice. Je v majetku města a jejím správcem je MOb  Hrabová. Je pro mě nepochopitelné, že pan starosta  věnoval svou pozornost  velmi složité  přístupové cestě  k Pilíkům z východní strany  a pominul tuto jednodušší a výrazně levnější možnost. Že by o ní nevěděl?

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]