Vladimír Slavík: Půlnoční mše – 24.12. 2019

Vánoční půlnoční mše v kostelích se stávají velmi populárními. Nejde již pouze o náboženskou slavnost, ale také  o kulturní zážitek,  kterému  dodává zvláští atmosféru i čas a místo konání.

Pro  televizní přenos  letošní půlnoční mše si vybrala čs. televize (ČT2) kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše ve Staré Bělé.

Napadlo mě seznámit čtenáře Hrabovských novin s historii tohoto kostela.

Od nepaměti  sloužil pro církevní potřeby občanů Staré Bělé a okolních vesnic dřevěný kostelík, postavený kdysi dávno na místě dnešního hřbitova. Časem velice zchátral a kolem roku 1750 bylo jasné, že je nutno vybudovat  kostel nový.  Sloužil i farníkům z  Proskovic, Výškovic, Nové  Bělé  a Krmelína.

Ale nebyly  peníze!  Úsilím  místních farářů P. Josefa Kominka a P. Josefa Steinera  se podařilo alespoň zajistit peníze pro pozemek  a pro zhotovení stavebních plánů. Ty vypracoval  v roce 1773 příborský stavitel Václav Rohrich.

Pozemek byl vybrán velmi zdařile, kostel tvoří významnou dominantu obce.

V okolí budoucího staveniště se postupně začal shromážďovat stavební materiál. Dodnes se zachovaly některé účty. V letech 1767- 68 bylo zaplaceno tesařům za vytesání  trámů pro krovu 70 zl., paskovským kameníkům za lomový kámen 90 zl., okolním mlynářům za pořezání desek a latí 9 zl., za 30 000 šindelů  bylo zaplaceno 180 zlatých, za 45 000 šindelových hřebíků 56 zl. Zedníkům bylo zaplaceno  1 400 zl. Dělníkům za pivo bylo zaplaceno 503 zlatých!

Celkem bylo zakoupeno nebo  na místě zhotoveno 141 285 ks cihel,  z okolí dodáno  110 sáhů zdicího kamene a 560 měřic hašeného vápna. Stavební dříví a písek dodala  olomoucká kapitula bezplatně.

Celkové náklady na stavbu kostela činily 3 234 000 zl. Podstatnou část nákladů hradila olomoucká kapitula.

Rozměry kostela: délka 28,45 m, šířka 14,07 m, výška 14,86 m.

Slavnost  u příležitosti otevření kostela  byla kolosální. Dne 13. června roku 1801 na nádraží v  Moravské Ostravě uvítalo biskupa  188 vyšňořených  sedláků a jejich synů na koních,  23 vojáků Kaunitzova pluku a početné shromáždění věřících.  Průvod se pak vydal  pěšky do Staré Bělé.

Nově postavený kostel vysvětil  olomoucký světící  biskup  hr. Kolovrat 14. června 1801.

Svůj veliký den měl starobělský farář  P. Josef Steiner, který se významným způsobem o  tento kostel zasloužil. Slavnosti se zúčastnilo i 20 vzácných hostů včetně farářů  ze všech okolních obcí. Hrabovské občany zde zastupoval farář P. Jan Müller.

Pro výzdobu kostela byly použity i některé sakrální předměty ze starého kostela a z okolních kapliček.

Za uplynulých 218 let  existence  nového kostela vznikl zde důstojný chrámový prostor, ve kterém prožijí nezapomenutelné chvíle i účastníci dnešní půlnoční mše. A s nimi i posluchači televize.

Celebrovat bude zdejší farář Bohuslav Novák, o hudební a pěvecký doprovod se postará varhanice Michaela Jarolímová a Starobělská schola pod vedením Marie Sýkorové a Marie Zdráhalové.

Jeden komentář

  1. Libor Hromádka říká:

    Pane Slavíku, děkujeme za podrobnou historii. Kostel známe, již jsme ho byli několikrát fotit, dokonce jednou nám ho pan farář otevřel a rozsvítil všechny světla. Historii jsme se dozvěděli až od Vás.

[email protected] [email protected]