(FOTO) Šídlovec včera, dnes a zítra

Na základě zápisu z finančního a kontrolního jednání ze dne 13.12. 2019, ve kterém se mimo jiné projednávalo personální obsazení veřejně prospěšných prací (VPP) a rovněž myšlenka zajišťovat vzhledem k finanční neefektivnosti úklid v Hrabové jinou formou, než právě pracovníky VPP, chceme připomenout a ukázat, jak vypadá Šídlovec z hlediska údržby.

Na jednání bylo domluveno, že se prověří, jakou formou dochází k úklidu a údržbě okolních obcí, jako např. Stará Bělá, Nová Bělá či Paskov. Nakonec pan tajemník sdělí konečný návrh jiné formy údržby Hrabové v dubnu 2020. Domníváme se, že pokud dojde k jiné a skutečně efektivní a pořádkumilné četě či firmě, která bude dle harmonogramu a organizačních schopností zajišťovat nově úklid na území Hrabové, bude i Šídlovec z pohledu údržby vypadat lépe a reprezentativněji.

Fotky jsou na Flickru:

Šídlovec včera, dnes a zítra, prosinec 2019

Ač může být jiná forma údržby prováděná např. odbornou firmou dražší, troufáme si tvrdit, že za investici do pořádku a kvalitního městského veřejného prostoru, který slouží nám všem občanům, to stojí.

Při obchůzce Šídlovcem jsme odpadky a nepořádek, který byl na zemi, řádně uklidili.

Zelená Hrabová, z.s.

Jeden komentář

  1. Petr Halfar říká:

    Bezva by bylo, kdyby Hrabová (podobně jako jiné městské obvody) zakoupila (mimo jiných zbytečných investic) komunální čisticí stroj, který by denně mohl jezdit nejen po Šídlovci, ale i ostatních ulicích jižní části a sbírat zejména prach a listí. To by bylo fajn a každopádně by to Hrabové prospělo (bo jsme sevřeni průmyslem a aut je taky spousta).

[email protected] [email protected]