Hasiči: Řádná valná hromada SDH Hrabová – 18.1. 2020

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava – Hrabová zve své členy na řádnou valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové, která se uskuteční v sobotu dne 18. ledna 2020 v 16 hodin v sále hasičské zbrojnice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu ŘVH, volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti a hospodaření SDH za rok 2019, vytýčení hlavních úkolů na rok 2020
 4. Volba členů výboru SDH na období 2020 – 2025
 5. Předání ocenění členům SDH
 6. Zpráva revizorů
 7. Diskuze a vystoupení hostů
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Volba delegátů na VH okrsku č.3 Ostrava
 10. Volba delegátů na Setkání delegátů SDH
 11. Usnesení
 12. Závěr

Při příležitosti konání naší řádné valné hromady je vhodné uhradit členský příspěvek, který pro rok 2020 činí 200 Kč na člena. Po ukončení výroční valné hromady bude podáno tradiční občerstvení.

Prezentace členů sboru a hostů od 15:30 hodin.

Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka

Pozvánka

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]