(VIDEO) Česká televize: Pomůže premiér Hrabové se školkou?

Stavbu nové školky v Ostravě-Hrabové bude řešit premiér Andrej Babiš. Požádal ho o to sám obvod, který nezískal dotaci MŠMT ČR. A na stavbu mu teď chybí desítky milionů korun. Reagoval tak na nedávnou premiérovu výzvu v parlamentu, týkající se obcí a chybějících školek.

Dopis z reportáže

Dopis z reportáže

Video je na Youtube:

10 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  “Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, tak pouze čumí.” Taková je lidová moudrost. Je řeč o iniciátorech tohoto nápadu. Byl to Milan Slíva a  Radek Orkáč, naši spoluobčané a také naši zastupitelé, Těch kecalistů je v zastupitelstvu více, mohl bych jmenovat, ale prozatím nebudu. Zdaleka to není pouze nynější starosta, ale i mnoho dalších tzv.zastupitelů.
  To, že se problematikou naší školky zabývá veřejnoprávní televize, je pro Hrabovou velmi důležité. Ne každý městský obvod má tak schopné a iniciativni občany, kteří dovedou prosadit zdejší problémy na celostátní úroveň.

  Velice mi chybí bezprostřední ocenění iniciátorů této akce našimi občany v místních sdělovacích prostředcích. Určitě by ocenění jejich zájmu o veřejné záležitosti nebylo na škodu. Měli by ve svém konání větší jistotu, že konají správně.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Ještě bych upřesnil, co mínim pod pojmem kecalistů v našem zastupitelstvu. Míním tím ty, kteří mají své názory, ale mají problém s jejich zveřejněním a prosazením. Sdělují své názory a nápady pouze v kruhu rodinném nebo mezi svými přáteli. Ale to je velice málo, jde o pouhé “kecy”, které nemají žádný praktický význam. Úkolem místního politika je přesvědčit o správnosti svých názorů širokou veřejnost. Ne každý je toho schopen.

 3. Veronika říká:

  Dobrá práce!

 4. Jan Dvořák říká:

  V tomto příspěvku se mistrně manipuluje tak, aby vznikl dojem, že za obvod požádal Radek Orkáč. Ten však nemá žádný mandát jednat za městský obvod a na základě žádosti občana se dotace obcím opravdu nepřidělují. Žádost starosty má úplně jinou váhu.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Mandát nemandát, důležitý je výsledek. Nic nebránilo ostatním občanům Hrabové (včetně J, Dvořáka) oslovit předsedu vlády v záležitosti naší školky. Těžko dnes říci, jestli to pomůže, ale určitě to není na škodu.
  Opět opakuji mé uznání iniciátorům této akce. Kéž bybylo méně kecalistů a více těch aktivních!

  • Jan Dvořák říká:

   Bránilo – zdravý rozum. Smysl má jen žádost starosty, i když šance není velká.

 6. Miroslav Houžvička říká:

  Největší zásluhu má Milan Slíva a jeho všímavost si podstatných věcí.Těch dalších je několik, kteří nějakým dílkem přispěli ať už R.Orkáč,o kterém se to ví, tak i další Standa Holiš, tajemník Socha i starosta.Ale hlavně aby to vyšlo. Rejpalů bude pořád dost a ti mají svoje příznivce…Díky všem, kterým jde o Hrabovou doopravdy!

 7. Vladimír Slavík říká:

  Stále samé “kecy”.Jako občana Hrabové by mě zajímalo, kdy bude stavba nové MŠ konečně zahájena a kdy bude předána veřejnosti. Kdo mi na můj dotaz odpoví?

 8. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, staveniště bylo předáno dne 10.12. 2019 a stavební firma začne stavět ihned, jakmile to počasí dovolí (je vázána smlouvou – 574 dní na realizaci od předání staveniště). Starosta zmínil v reportáži, že to bude na jaře.
   
  K předání díla veřejnosti by mělo dojít někdy o letních prázdninách 2021 (6.12. 2019 + 574 dní = přesně 6. června 2021), takže školní rok 2021/22 by měly děti trávit již v nové školce. Uvedl to starosta v Hrabovských listech, i když tam se o rok bohužel nedopatřením spletl, jak si všiml opět pozorný Milan Slíva:
   
  „Ve smlouvě o dílo je na realizaci dáno 574 dní. Pokud si zhotovitel převezme staveniště v lednu 2020, skončí v dubnu 2022. A to tedy znamená, že školní rok 2022/2023 už začne školka v novém.“

 9. Vladimír Slavík říká:

  Radku, děkuji za konkrétní informace.
  Stavba nové školky je čtvrtá nejvýznamnější akce v porevoluční historii Hrabové. Tou první byla plynofikace obce, tou druhou likvidace haldy VŽKG, tou třetí výstavba Průmyslové zóny. I ta čtvrtá bude mít své místo v obecní kronice. Možná, že tam budou zmíněny i různé komplikace s umístěním a s financováním této stavby.
  Příští týden požádám Martina Mlčáka z blogu MS stavby.cz, aby zahájil její sledování. Nepochybuji, že průběh stavby bude pečlivě sledován i místními mediálními prostředky. Škoda, že nebyl zaźnamenán začátek, který podle tvých informací se uskutečnil 10.12.2019.Tedy formální předání staveniště.

[email protected] [email protected]