Vladimír Slavík: Zastupitelská demokracie má problém

Tím je současný volební zákon. O mandát v zastupitelstvu mohou usilovat pouze občané, zapsáni na kandidátní listiny. Ty mohou podávat pouze celostátně registrované volební strany a hnutí.

V čem je problém? Především v tom, že ve většině obcí fakticky politické strany a hnutí existují pouze na papíře. Jejich členská základna je minimální, nekonají se schůze, besedy a další stranické akce. Není záruka, že volitelná místa na kandidátce obsadí ti nejschopnější členové těchto stran.

Pro připomenutí u posledních voleb v Hrabové měly strany a hnutí tyto výsledky: ODS (5 mandátů), ČSSD (1 mandát), KDU-ČSL (1 mandát), KSČM (1 mandát), STAN – KPH (1 mandát), Ostravak+Změna pro pro lidi (2 mandáty) a SPD (1 mandát). Jsou to skutečně ti nejlepší reprezentanti naší obce?

Nadějnější z hlediska kvality kandidátů je to u volebního subjektu SNK (Sdružení nezávislých kandidátů). Pro účast na volbách je však nutná petice. Ne každý má schopnosti jí zorganizovat. V případě Hrabové se vyžadují podpisy cca 330 občanů s volebním právem . U posledních voleb byli SNK Hrabované úspěšní a získali 3 mandáty.

První povolební rok 2019 byl v Hrabové poměrně bouřlivý. Dle mého názoru i poučný. Ukazuje se že „klasické“ politické strany ztrácí svůj dřívější vliv a jsou nahrazovány novými subjekty, především nezávislými kandidáty.

Mám pro to následující vysvětlení. Občané-voliči nejsou hloupí. Sledují celkové dění v obci a posuzují aktivitu nejenom politických stran, ale i ostatních občanů.

A nemohou nezaznamenat v průběhu volebního období i rozdíly i mezi zastupiteli. Na jedné straně aktivitu několika jedinců, na straně druhé pasivitu těch ostatních. Občané Hrabové nemohou nevidět velmi problematické výsledky reprezentantů dříve velmi oblíbené ODS.

Svou úlohu mají i aktivní občané, kteří nejsou v zastupitelstvu, ale komunikují s veřejností. Konkrétně v současné době paní Hrabovská, Holiš, Veselý, Fajfr, manželé Poláčkovi, M. Slepička, Dvořák a další. I jejich názory budou mít vliv na volební výsledky v roce 2022.

A jsem u podstaty problému. Současná populace má snadný přístup k informacím a také na ně reaguje. Někteří politici (včetně těch komunálních) to ví a snaží se s veřejností komunikovat. Především pojmenovávat místní problémy a navrhovat řešení.

Většina zastupitelů Hrabové tento fakt doposud nepochopila a s veřejností nekomunikuje. Povinnosti, vyplývající z jejich mandátů omezují pouze na účast na jednáních zastupitelstva, případně na výborech a komisích. I tam většinou mlčí a víceméně ochotně schvalují předložené návrhy.

Přitom jde o občany poměrně inteligentní s patřičným vzděláním a s bohatými životními zkušenostmi.

Proč odmítají komunikovat s veřejností ? Stále se snažím najít příčiny jejich neprofesionálního počínání.

7 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Není náhoda, že všichni panem Slavíkem vyjmenovaní aktivní občané se posledních komunálních voleb účastnili jako kandidáti. Hrabovská za Ostravaka, Holiš za Změnu, Veselý za Hrabovany, Fajfr za ODS, manželé Poláčkovi za KPH, M. Slepička za KPH, Dvořák za ČSSD. Zde je nutné ocenit, že jejich nominace nebyly jen formální. Objevují se však nové tváře, které doposud nekandidovaly a které by byly v zastupitelstvu pro Hrabovou přínosem. Neviděl bych to tedy až tak černě.
   
  Když to srovnám s předchozími sedmi volebními obdobími, tak nikdy nebyla komunikace mezi zastupiteli a občany, a mezi občany obecně, tak košatá a intenzivní. Zde nelze nevidět přínos Hrabova.info a související facebookové skupiny, což stojí hlavně na obětavosti a hromadě nezištné práce Radka Orkáče.
   
  Komunikace by mohla být samozřejmě lepší, ale jak občané uvidí, že i jejich názor může něco změnit, tak předpokládám, že se budou více zapojovat a začnou odpovědi po svých zastupitelích vyžadovat. Za nejdůležitější považuji poskytovaní občanům co nejvíce informací ze strany obce, aby věděli co se u nás děje, mohli si utvořit názor a hlavně mohli hodnotit počínání svých zastupitelů.

  Postupujeme malými krůčky, ale komunikace se stále zlepšuje. A jak se říká „ani Řím nepostavili za den“.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Stále nenacházím odpověď na skutečnost, že většina současných zastupitelů jen velmi omezeně komunikuje s občany na zdejších sociálních sítích, konkrétně na Hrabova.info a na platformách FB.
  Přitom jde o velmi respektované osobnosti. Příkladně uvedu starostu Trávníčka, místostarostku Kopitzovou, Ing.Rundta, Mgr. Strnišťovou, paní Kelnarovou, Ing, Skalského, pana Baluška.
  Co jim v tom brání?
  Vždyť občané Hrabové by velice uvitali jejich názory k aktuálním událostem.

  • Jan Dvořák říká:

   Odpověď neznám, důvod je asi u každého jiný, ale nedivil bych se, kdyby důvodem bylo i to, že na to nemají žaludek.

 3. Petr Žižka říká:

  Možná by měli i žaludek, kdyby netušili nečekané útoky. Tady se totiž vše přemění v atak…

 4. Petr Žižka říká:

  Myslím, že by pro začátek stačilo přestat se hádat a dohadovat. Jít za jasným cílem a tím je, aspoň podle mne, pohodový život v super obci. Ale asi to máme každý jinak….

  • Jan Dvořák říká:

   Jeden moudrý člověk mi kdysi řekl, že všechny politické strany slibují ve svých programech pro občany dobro, ale liší se v názoru na jeho podobu.

[email protected] [email protected]