Hrabová: Informace o našem územním plánu

Pro další osud Hrabové není moc důležitějších plánů než strategický (na ten se loni ani jednou “nesáhlo”) a územní (který jsme loni poprvé po mnoha letech připomínkovali). Zatímco pracovní skupina okolo strategického plánu má být svolána v lednu 2020, rada obce na konci roku 2019 měla na stole návrh změn v územním plánu.

Dne 28.11. 2019 jsem se zeptal proto našeho úřadu na informace ohledně “aktuálního” dění okolo územního plánování a odpověď mi po připomenutí přišla až 7.1. 2020;-) Odpověď paní Faicové jsem vepsal pod mé otázky. Jelikož se paní Faicové za půl roku nepodařilo od MMO nic zjistit, zaslal jsem dnes dotaz i na MMO, reakci zveřejním jak mi dorazí.

Dobrý den, pane tajemníku.

Chtěl bych se zeptat na to v jakém stavu se nachází naše připomínky k územnímu plánu:

 1. Kdy byly zaslány na ÚHA?
  16.5. 2019

 2. Jaké jsme v této záležitosti obdrželi stanovisko od ÚHA a kdy?
  6.6.2019 – sdělení, že žádost zaevidovali

 3. Kdy se má přibližně vědět, jestli budou naše připomínky k ÚP akceptovány/zamítnuty nebo zdali se již ví, jestli byly naše připomínky k ÚP akceptovány/zamítnuty?
  není stanoveno

 4. RMOb se včera (27.11. 2019) nějakým materiálem ohledně ÚP zabývala, souvisí to nějak s našimi návrhy na změnu ÚP? Pokud ano jak a jaké tam jsou termíny do kdy se musí věc připomínkovat?
  nesouvisí

 5. V zápisu z RMOb ze dne 14.8. 2019 se píše: “Ing. Faicová zjistí u p. Vltavského postup ohledně stavební uzávěry a změny ÚP v lokalitě ulic Poplužní K Pilíkům.”. Co přesně se podařilo paní Faicové zjistit?
  nic

 6. Jak dopadl náš nesouhlas s parcelací „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“ pro plochu B225 v k.ú. Hrabová, který jsme jako RMOb dne 4.9. 2019 vyslovili. Pokud jsme obdrželi od ÚHA nějaké stanovisko, prosím o zaslání příslušných dokumentů.
  nedostali jsme žádnou odpověď

  Děkuji za spolupráci.
  https://trello.com/c/WaWTSPpN

  S pozdravem, Radomír Orkáč

4 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Počínání příslušného útvaru MMO v této záležitosti je vskutku velice zvláštní. Na jedné straně žádají o spolupráci a součinnost (viz žádost o připomínky k ÚP z listopadu 2018), na straně druhé ignorují naše připomínky.

  Žádal jsem o vysvětlení pana Ing Vltavského dopisem občana Hrabové ze dne 18.12.2019 a doposud nedostal odpověď. Proto opětovně urguji odpověď dnes, a to prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb.

  Vedení Hrabové vytýkám nedostatečný zájem o řešení této problematiky. Konkrétně starostovi, že nevyžadoval odpověď na naše pořadavky z května 2019.

  • Jan Dvořák říká:

   To počínání je stejně zvláštní jako bylo jejich počínání při přípravě územního plánu 2014 – tedy nic nového pod sluncem.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Myslím, že se v poslední době něco změnilo. V Hrabové konečně existují lidé, kteří se nenechají odradit a nekompromisně řeší naše oprávněné požadavky, Viz příkladně tlak na dotace pro stavbu MŠ i s využitím televize.
  Určitě se podaří navázat kontakt a možná i spolupráci s útvarem Hlavního architekta MMO. I když to bude chvíli trvat,
  V tom je velký rozdíl mezi obdobím, kdy byl čelním politikem Hrabové pan Dvořák a dneškem,

  • Jan Dvořák říká:

   Určitě až přijde občan Orkáč za panem Vltavským, tak již další den změna územního plánu bude. Doporučuji seznámit se s procesem změn územního plánu.

[email protected] [email protected]