Vladimír Slavík: Zdravotní komise

Překvapila mě včerejší informace o zřízení zdravotní komise. Ať již důvody tohoto rozhodnutí Rady byly jakékoliv, vznik této komise jsem uvítal.

Asi také proto, že patřím mezi ty, kteří se již, bohužel, se bez lékařské péče neobejdou.

Pokládám se v této oblasti za „poučeného laika“. Díky televizi sleduji všechny debaty o zdravotnictví jak v parlamentě tak i různé další besedy na toto téma.

V poslední době je hodně diskutuje o rozšíření pracovní náplně praktických lékařů a dokonce i jejich sester. Konkrétně se uvažuje u lékařů o možnosti léčby lehčích forem cukrovky, u sester provádění některých úkonů, které doposud vykonával pouze lékař.

Je to jistě krok správným směrem. Vysedávání v čekárnách u specialistů na poliklinikách s drobnými úrazy, s proplachem zvukovodu nebo s podobnými banalitami není ke prospěchu ani pacientům ani zdravotnické pokladně.

Je tady ale jeden zádrhel, a to technický stav nynějších ordinací a čekáren. V případě Hrabové se mi jeví jako velmi závažný.

Pokud jde o ordinace, lze očekávat i u praktických lékařů rozvoj diagnostické a jiné techniky, která vyžaduje prostor. Totéž se týká čekáren. Oddělená čekárna pacientů s infekčními chorobami se mi jeví (i jako laikovi) nezbytná.

Určitě dříve nebo později musíme řešit výstavbu moderních zdravotnických zařízení. Tento úkol byl pojat i do Strategického plánu Hrabové, kde je napsáno: „Průběžně modernizovat lékařská zařízení, spolupracovat s lékaři a sledovat jejich potřeby“.

V současné době ordinuje v Hrabové MUDr. Menšík. Dovolím si tvrdit, že je velmi dobrým lékařem. Určitě by uvítal diskusi a větší spolupráci s orgány samosprávy.

O realizaci těchto záměrů se musí někdo starat. Nejlépe skupina občanů, kteří k tomu mají blízko. Myslím si, že z tohoto hlediska je výběr členů zdravotní komise optimální. Je tam MUDr. Gromnica, MUDr. Poláčková, Mgr. Strnišťová, pánové Pospěch a Šimůnek. Lidé s bohatými odbornými a životními zkušenostmi.

Nechápu názory některých občanů, kteří mají k vytvoření této komise výhrady. Prý jde o trafiku a uměle vytvořená pracovní místa! Opak je pravdou. Členství v komisích není žádný med. Vyžaduje to spoustu času a místo uznání často i nevděk spoluobčanů. Pokud jde o finanční ocenění, tak to je také zanedbatelné.

Doporučoval bych těmto diskutérům na sociálních sítích větší obezřetnost v jejich vyjadřování.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]