(VIDEO) Přečerpávací stanice žene stále vodu do kanálu u Pilíku

Na začátku ledna letošního roku jsem při pravidelném běhání kolem Pilíků narazil na “gejzír” vody uprostřed sedimentačního kanálu. Jelikož tímto místem běhám pravidelně, byl jsem novým “objevem” velmi překvapen a ještě ten den jsem se zeptal pana Slavíka na vysvětlení.

Video z 3.1. 2020 je na Youtube:

Vladimír Slavík mi napsal:

Radku, rád se podělím o mé poznatky.

Ten gejzír vody v uvedeném prostoru jsem na procházkách v mém okolí také několikrát sledoval. Myslím si, že to má souvislost s jímkou podzemních vod a čerpací stanicí, která byla vybudována cca v letech 1970-80 OKD na severním konci zdejšího bývalého odvalu Dolu Paskov.

Tato čerpací stanice je umístěna ve vzdálenosti asi 200m na levé straně Paskovské ulice, měřeno od smyčky na poslední zastávce MHD. Povrchové, značně znečistěné, vody jsou přečerpávány do sedimentačního kanálu a následně do nádrže Pilík 4.

Tato čerpací stanice je stále funkční a další její osudy, včetně budoucnosti Pilíků, jsou zcela nejasné. Snad se tento problém podaří vyjasnit na plánované schůzce s představitelem OKD, kterou organizuje Ing. Skalský, předseda komise výstavby.

Pan Slavík měl samozřejmě pravdu, kterou jsem si potvrdil opakovanou návštěvou přečerpávací stanice. Když jsem gejzír neviděl, běžel jsem k dané stanici a žádný hluk “čerpadla” se z budovy nešířil. Včera 9.1. 2020 jsem měl štěstí a “gejzír” vody se opět objevil, takže jsem v běhu pokračoval a čerpadlo již v budově slyšet šlo;-)

Okolí Pilíků a přilehlých odvalů mě nepřestane fascinovat…

Video přečerpávací stanice je na Youtube:

6 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Jímka s čerpačkou pod odvalem D2 na levé straně Paskovské má pro okolí velký význam. V příslušných materiálech EIA se upozorňuje, že jejím vyřazení z provozu se na jižním konci Hrabové zhorší kvalita podzemních vod. Toto vše měla řešit odborná studie, která stále neexistuje.
  Ale koho to v Hrabové zajímá? Tento úkol byl v roce 2018 uložen OKD a dlouho nikdo neurgoval jeho splnění. Ani představitelé samosprávy ani zdejší úředníci státní spávy.
  Možná, že reportáž Radka Orkáče pomůže k urychlenému řešení této problematiky.

 2. Jan Dvořák říká:

  A co tak místo schůzky s OKD to nahlásit někomu, kdo to může potlačit – např. odboru ŽP MMO, příp. ČIŽP?

 3. Vladimír Slavík říká:

  Honzo, problematika odvalu D2 a celé oblasti Pilíků souvisí s EIA. Byla ukončena “Závazným stanoviskem” MŽP z května 2018, ve kterém se ukládá OKD povinnost zajistit zpracování odborného posudku na vyřešení zdejších vodohospodářskýchproblémů.
  V srpnu 2018 jsem požádal MŽP o sdělení, kdy bude tento posudek zpracován a do za to zodpovídá.
  Z odpovědi jsem pochopil, že veškerou zodpovědnost za realizaci posudku nese OKD. Proto jsem navrhl komisi VDE konzultovat tuto situaci s pověřeným zástupcem OKD, s Ing. Tabáškem.
  Pokud ze strany OKD nebude k tomuto jednání ochota, navrhnu komisi VDE požádat v této záležitosti o právní pomoc odborníka, který by pomohl Hrabové ve vyřešení současných problémů.. Konkrétně advokáta Mgr. Kubalu,

  Vytýkám zodpovědným činitelům Hrabové z období 2017-2018, že tak neučinili (na rozdíl od okolních obcí) již tehdy. Ty nemají s útlumem provozu Dolu Paskov žádné problémy. Možná právě zásluhou Mgr. Kubaly.

  Korespodenci s ŽP MMO nebo s ČIŽP, kterou navrhuje Ing. Dvořák pokládám za zbytečnou, byli bychom odkázáni na závěry EIA.

  Shodou různých okolností jsem se dostal do zvláštní situace. Snažím se jako amatér řešit problémy, které jsou v pacovní nápni profesionálů zdejší státní správy. V této aktivitě mě povzbuzuje fakt, že v tom nejsem sám. Tímto oceňuji zájem i Honzy Dvořáka. Doufám, že naše řady, řady “poučených amatérů”, porostou a nahradí tak pasivní postoj zdejší státní správy k problematice Pilíků.

  • Jan Dvořák říká:

   Uznávám, že je vždy lepší někoho přimět k plnění povinností po dobrém, akorát si myslím, že funkce, která slovy starosty “nemá právo jednat za městský obvod”, je na to málo. Jako další krok bych ale opravdu spíše doporučoval kompetentní orgány státní správy než platit advokáta – poradit dokážou taky a na rozdíl od advokáta mohou přímo konat.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Honzo, myslím,že výměna názorů nás dvou v této záležitosti není samoúčelná a možná ji sledují i kompetentní představitelé jak samosprávy tak státní správy našeho městského obvodu. Míním tím pana starostu a pana tajemníka.
  Domníváš se, že neplnění závěrů EIA v záležitosti Pilíků by měl řešit příslušný orgán státní správy. Tím je nepochybně MŽP, které vydalo k Pilíkům příslušné “Závazné stanovisko”.
  Myslel jsem si to také, ale MŽP tvrdí, že zodpovědnou osobou je OKD.Tento “propletenec” různých právních názorů může vyjasnit pouze právník, který se v tom vyzná. Navrhl jsem jméno Mgr. Kubaly, který úspěšně zastupoval v této EIA Paskov, Žabeň, Řepiště, Fryčovice, Krmelín, Staříč a Sviadnov. Z nepochopitelných důvodů se v roce 2017 nepřidala i Hrabová.
  Ale možná, že to nebude třeba a domluvíme se na rozumném řešení na plánované schůzce s Ing. Tabáškem. Prozatím nemám o termínu jejího konání od Ing. Skalského žádnou informaci.
  O dalším průběhu této záležitosti tě budu podrobně informovat, jsi totiž jediným občanem Hrabové, který o tuto záležitost projevil zájem.
  Zdraví Vladimír

  • Jan Dvořák říká:

   Jsem si jistý, že není vůbec pravda, že by nikomu dalšímu z Hrabové na zachování Pilíků nezáleželo. Ale ne každý má takové znalosti jako Ty (ostatně ani já ne), aby se k tomu mohl vyjádřit.

[email protected] [email protected]