Vladimír Slavík: Problematika komisí

Nezastírám, že považuji komise za velmi důležitou součást dobře fungující samosprávy. Mám proto jednoduché zdůvodnění: čím více občanů prostřednictvím komisí je ochotno se podílet na veřejných záležitostech, tím lépe. Podle lidového přísloví „více hlav, více rozumu“. Má tato úvaha chybu? Myslím, že nemá.

Několikrát jsem navrhoval, aby do existujících komisí se mohl přihlásit každý občan s podmínkou, že ve své přihlášce uvede svou odbornost a problém, kterým se v dané komisi míní zabývat. Pokud by toto zdůvodnění bylo nepřesvědčivé, byla by jeho žádost zamítnuta. Vzniklo by tak určité „síto“, které by neumožnilo účast v komisích nevhodným osobám. I tyto se mezi námi vyskytují.

Momentálně máme v Hrabové poměrně rozsáhlý sortiment komisí a myslím, že jsou pro naše občany velikým přínosem. Výjimkou je snad komise povodňová, ale to je zcela speciální a okrajová záležitost.

Pokud jde o nově zřízenou komisi zdravotní, tak bude velmi záležet na tom, jak se představí veřejnosti. Již jsem zaznamenal určité návrhy v oblasti zvýšené zdravotní péče o ty nejmenší a také v oblasti kontroly a sledování zdejšího životního prostředí. Také jsem zaznamenal možnost spojení zdravotnické problematiky s problematikou sociální.

To je záležitost, která vyžaduje zvláštní pozornost. Nebudeme si zastírat, že naše novodobá společnost má určité problémy. Postupně vzniká skupina lidí, kteří z různých důvodů se propadají na existenční dno a nutně potřebují pomoc ostatních. Je to problematika bezdomovectví, zadluženosti, drogově závislých atd. Jsou i rodiče, kteří zanedbávají výchovu svých dětí.

Přiznám se, že nemám potuchy, jak významné jsou uvedené problémy v Hrabové. Nebylo by na škodu se těmto záležitostem více věnovat a informovat o nich veřejnost.

Určitým měřítkem asociálních činů jsou i přestupky a trestná činnost našich občanů. Informace z této oblasti jsou hrabovské veřejnosti zcela neznámé. Dále mě napadá problematika sociálních bytů. Podle mého laického názoru se jedná o byty pro občany, kteří pro svůj nízký výdělek nebo nízký důchod nejsou schopni platit běžné nájemné. Kolik je v Hrabové těchto případů a jsme schopni je řešit? Nebo osudy dětí, které opouští místní Dětský domov. Nebo problematika osamělých seniorů. Zajištění jejich zdravotní péče a dalších životních potřeb. Sleduje to někdo?

Takže by asi nová zdravotní komise mohla svou činnost rozšířit i do oblasti sociální.

Na závěr musím učinit poznámku k finančním odměnám členů komisí. Vážení občané, nebuďme malicherní. Uvědomte si, že náš roční rozpočet činí cca 60 mil. Kč. Z toho komise čerpají pouhých cca 400 tis.Kč. Ve srovnání s významem těchto komisí je to nepodstatná částka. Přitom se jedná o velmi efektivní a všestranně prospěšnou investici. Věřím, že s tímto stanoviskem souhlasí většina občanů.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Pan Slavík má samozřejmě pravdu, že „Více hlav, více rozumu“. Problém je v tom, že někteří předsedové komisí si to neuvědomují.

[email protected] [email protected]