Hrabová: Příspěvek na vzdělávání seniorů

Rada městského obvodu Hrabová svým usnesením ze dne 15. ledna 2019 schválila pro rok 2020 příspěvek občanům starším 60 let s trvalým pobytem na území městského obvodu Hrabová na vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku ve výši 200 Kč za každý semestr.

Příspěvek je možné vyřídit na sociálním odboru zdejšího úřadu na základě písemné žádosti a po předložení potvrzení o studiu a dokladu o výši školného.

Zdroj: Ivana Bollogová

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/01/U3V.pdf“]

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    Dovolím si k této záležitosti zvřejnit můj názor. Zásadním problémem seniorů je nedostatek komunikačních možností. Tedy nedostatek komunikačního prostoru, který by umožňoval předat té mladší generaci zkušenosti těch starších. Univerzita třetího věku. to umožňuje. Je zde prostor ve formě seminářů diskutovat i  o těchto záležitostech.
    Těch 200Kč podpory je úplná prkotina, kterou je možno chápat i jako urážku seniorů.

[email protected] [email protected]