Vladimír Slavík: Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MOb Hrabová

Zastupitelstvo se sešlo dne 16.12.2019 a zápis byl zveřejněn  teprve včera, tj. 14. ledna 2020. Předpokládám, že si tento „opožděný“ zápis přečetli mimo mne i další občané.

Bylo to svým způsobem i hodnocení  minulého roku. Nebyl pro Hrabovou zcela špatný, ale mohl být lepší. Nejvýznamnější  událostí  byla určitě stavba  Prodloužené  Mostní.  A také příprava stavby nové školky.

Na průběhu tohoto zasedání  mě zaujal nápad uskutečnit neveřejné zasedání zastupitelstva, a to 22. ledna 2020. Mají se tam projednat mimo jiné i následující body:

  • Změna jednacího řádu  zastupitelstva dle  připomínek  Milana Slívy.
  • Rekonstrukce  Finančního a  Kontrolního výboru.
  • Problematika zveřejňování zápisů z jednání Finančního a Kontrolního výboru.

Závěry  tohoto neveřejného zasedání  budou stvrzeny příslušnými usneseními na březnovém zasedání  zastupitelstva. Možná, že  svolání této neveřejné porady zastupitelů není tak úplně špatný nápad. To posoudíme až za dva měsíce.

Přiznám se, že mi na tomto systému práce zastupitelstva (svolávání neveřejných porad) vadí snaha o oddalování řešení neodkladných a aktuálních problémů, To, co by se mohlo vyřešit v prosinci 2019 se bude řešit až v březnu 2020. Podle lidového přísloví „co se vleče, neuteče“.

Zdá se, že tento systém práce vyhovuje většině zastupitelů. Naštěstí ne všem. Mezi tyto výjimky patří R.Orkáč, M.Slíva, J.Skalský a také M. Houžvička a možná i M.Pospěch a P. Balušek.

I při této příležitosti vyslovím kritiku k většině  našich zastupitelů. Nechápu jejich pasivitu při zveřeńování  názorů k různým aktuálním událostem. Prozatím jsem zaznamenal v této oblasti názory pana Okráče, Slívy, Houžvičky. Měli by se v této oblasti zviditelnit i další zastupitelé.

Neodpustím si poznámku ke zveřejňování zápisů z jednání našich výborů, a to jak finančního tak kontrolního. Jsem si vědom svých občanských práv a svého „nároku“ na informace i o činnosti  těchto výborů. Pokud  tyto zápisy nebudou k dispozici na webových stránkách obce, tak budu nucen obtěžovat pana tajemníka  každý měsíc svou žádostí o tyto zápisy s použitím „stošestky“.

Mám ještě připomínku k  „povinnému“ bodu každého zastupitelstva ve znění: „Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Rady za poslední  období“.  Zde má každý zastupitel možnost vyjádřit své připomínky k usnesením Rady, a to i nesouhlasné. Na tomto zastupitelstvu této možnosti využili pouze zastupitelé Orkáč, Slíva a Skalský. Ostatní se zcela ztotožnili s jednáním Rady. Možná, že toho budou v budoucích letech litovat. Ale bude již pozdě zpětně hodnotit své skutky.

Velice jsem na tomto zastupitelstvu postrádal informace  nebo dotazy k  současné situaci Hrabovských listů. Jakoby to nikoho z přítomných nezajímalo.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Proč možnosti kritizovat usnesení rady využili jen ten triumvirát, je úplně jasné.

[email protected] [email protected]