Položkový rozpočet školky

Po téměř třech měsících se mi konečně minulý týden podařilo z úřadu získat položkový rozpočet stavby mateřské školy. Položkový rozpočet je ke stažení zde: nabídka zhotovitele MŠ Bažanova (XLSX, dokument Excelu).

Jednání kontrolního výboru dne 13.12. 2019 dospělo ve věci „nedodání dokumentů a informací ze strany starosty“ k následujícímu usnesení:

Kontrolní výbor se domnívá, že došlo k porušení § 82 písm. b), zákona č.128/2000 Sb. „Zákona o obcích (obecní zřízení)“, kde je členovi rady uložena povinnost doručit do 30 dnů písemnou odpověď na jeho dotaz, připomínku či podnět. Porušen byl také jednací řád Zastupitelstva MOb Hrabová. Kontrolní výbor žádá starostu, aby požadované dokumenty bez dalšího odkladu písemně zastupiteli zaslal.

Starosta mi ani přes výzvu kontrolního výboru požadované dokumenty elektronicky nedodal, tak jsem o ně požádal „přes“ informační zákon (dále InfZ, zákon č. 106/1999 sb.).

Ani však na první pokus o získání vítězného položkového rozpočtu dle InfZ, který měli mít v materiálech zastupitelé již při schvalování smlouvy se zhotovitelem dne 31.10. 2019, jsem neuspěl. Odpověď tajemníka úřadu byla stejná jako v případě starosty (tajemník se totiž zodpovídá starostovi) – slepý rozpočet visí na webu obce, a nebo je rozpočet k nahlédnutí u paní Králové….

(Jan Socha dne 14.1. 2020):
Položkové rozpočty „Družiny“ a „Školky“ jsou k dispozici k nahlédnutí u inv. referenta paní Králové na ÚMOb Hrabová. Položkový rozpočet a projekt družiny – veřejně přístupné na vz-hrabova.ostrava.cz/zrušené VZ.

(Radomír Orkáč 14.1. 2020):
Posílám tedy tímto námitku vůči dodanému. Nedostal jsem to, co žádám.
Kdy mi to bude posláno? Nebo mám rovnou poslat stížnost na MMO, že mi požadované odmítáte poslat a porušujete zákon?

Až pod hrozbou stížnosti na MMO mi tajemník položkový rozpočet okamžitě poslal: nabídka zhotovitele MŠ Bažanova (XLSX, dokument Excelu):

(Jan Socha dne 15.1. 2020)
V příloze Vám zasílám položkový rozpočet na MŠ Bažanova.

Upozorňuji, že je to rozpočet vítězné firmy z výběrového řízení MORYS s.r.o. a údaje byly podkladem pro uzavření smlouvy o dílo MOB Hrabová se zhotovitelem.

Jelikož se jedná o obchodní vztah, žádám Vás, abyste jednal s poskytnutými informacemi uvážlivě.

Ing. Jan Socha
tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Czech -> Czech…
    • Create a new word list…
  • Copy

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]