Vladimír Slavík: Odlehčovací kanál Ščučí v roce 2020

Pokusím se tímto článkem vzbudit  větší zájem občanů  Hrabové o toto vodní dílo. Propojení  horní části potoka Ščučí s Ostravicí bylo provedeno  v roce 1990. Mělo se tím  vyřešit nejenom odvodnění  jižní části Hrabové, ale také  možnost regulace vodní hladiny Ščučí v jejím středním a dolním toku.

Shodou různých okolností  odlehčovací  kanál nesplnil očekávání, což se projevilo v následujících rocích. Některé byly mimořádně deštivé.

Proto cca v roce 2012 bylo rozhodnuto o nutnosti jeho „zkapacitnění“ a o podstatném zlepšení těsnosti koryta.  Zdokonalit se má  také zařízení, regulující  množství vody ve středním a dolním toku Ščučí.

Uvedený projekt podporovalo jak město Ostrava, tak Povodí  Odry a s.p. DIAMO, a to bez ohledu  na poměrně vysoké náklady (cca 115 mil. Kč).

Ale pak  nastaly „suché“ roky a zájem o tuto stavbu opadl. Kupodivu se nesnažilo o její prosazení ani tehdejší vedení Hrabové. Míním tím starosty a radní ve volebních obdobích 2014 až 2022.

Tento projekt zcela nezapadl a byl opět (především díky iniciativě s.p. DIAMO) v roce 2018 oživen.

S překvapením jsem zaznamenal  i zájem ze strany naší samosprávy, a to konkrétně od člena komise VDE Ing. Ivo Richtra. O výsledcích svých jednání informoval v tyto dny členy komise takto:

„Kontaktoval jsem DIAMO, odštěpný závod Odra, kde mi bylo sděleno, že podali na přelomu roku žádost o vydání stavebního povolení. V praxi to znamená, že by měl MMO  zahájit stavebné řízení.

Po vydání stavebního povolení by mělo ministerstvo financí vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. Peníze na tuto stavbu jsou údajně alokovány. Samotná realizace by měla začít v roce 2021“.

Tyto informace jsou v podstatě v  souladu těmi, které mě poskytla Ing. Jitka Prstková z ředitelství s.p. DIAMO ze Stráže nad Ralskem. Poněkud mě znepokojila její poznámka, že magistrátem města Ostravy bylo zastaveno vodoprávní řízení  pro nedořešení majetkoprávních vztahů.

Tato zpráva je z prosince 2018, takže dnes je již asi vše v pořádku.

Všichni víme (alespoň v to doufám) že počasí se nevyzpytatelné a opět může nastat deštivé období. Je tedy v zájmu všech občanů Hrabové vyvinout veškeré úsilí pro realizaci této stavby. Jak se říká „kdo je připraven, není překvapen“.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]