Vladimír Slavík: Dva rozdílné názory na výstavbu nových rodinných domů

Ve svých článcích v Hrabovských novinách jsem se několikrát zabýval problematikou výstavby nových RD. Spočítal jsem, že podle platného územního plánu by jich v příštích letech mohlo vzniknout na území Hrabové cca 400. Otázkou je, zdali je to dobře nebo špatně.

Je zvláštní, že se tímto problémem doposud nezabývaly příslušné orgány naší samosprávy. Tedy zastupitelstvo, rada a komise VDE. Přitom jde nepochybně o záležitost velmi významnou. Zjednodušeně tomuto probíhajícímu  procesu  říkám přeměna  Hrabové v „panelák naležato“.

Snažil jsem se získat na tento problém názor  u kompetentních osob na Magistrátu města Ostravy. Z hlediska profesního je touto osobou tvůrce územního plánu Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu.

Jeho odpověď mě velmi  překvapila. Napsal mi mimo jiné toto:

„Hrabová byla v minulosti poněkud opomíjena, a to i co do nové rodinné výstavby a možná i proto městský obvod již od porevolučních dob usiloval o to, aby se u něj rodinná výstavba rozvíjela a bylo zde pro ní vymezeno dostatek stavebních ploch“.

Zcela jiný názor na výstavbu nových RD v okrajových obcích Ostravy má náměstkyně primátora pro investice Mgr. Zuzana Bajgarová. Na můj dotaz mi odpověděla takto:

„Ostrava by se neměla rozšiřovat do šířky, ale zastavovat dovnitř. Zástavba v okrajových částech znamená zábor půdy, také neustále rostou náklady na rozvoj technické infrastruktury. Stavějí se nové vodovody, kanalizace a chodníky a vše je hrazeno z místních rozpočtů. Pro město je velkou zátěží, když denně míří obrovské množství aut z okrajových částí do centra“.

Podle mého selského rozumu bude pravda někde uprostřed. Nelze bránit dospělým dětem místních občanů, aby si postavili v Hrabové RD. Ale určitě je problematická výstavba velkého množství RD na základě platných územních studií. Nyní je jich pět  a jejich počet stále roste. Některé umožňují na jednom místě výstavbu až šedesáti RD. Většinou si je pořizují občané z velkých městských obvodů, především z obvodu  Ostrava-Jih.

Je nejvyšší čas věnovat územnímu plánu mimořádnou pozornost a napravit tak opomenutí z minulých let.  Máme však vůbec v  současném zastupitelstvu občana, který by se této problematice kvalifikovaně a „na plný úvazek“ věnoval? Pokud ne, pak bychom ho měli hledat i mimo zastupitelstvo. Tento úkol by měl dostat přednost před jinými, méně důležitými.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Nemyslím, že je potřeba bojovat plošně proti výstavbě nových rodinných domů. S nárůstem počtu obyvatel totiž rostou také příjmy obce z rozpočtového určení daní a v modifikované podobě to platí i pro financování městských obvodů. Jediné, nad čím je potřeba se zamýšlet, je výlučně to, kde se mají rodinné domy stavět a kde nikoliv. Jsou místa, kde výstavba rodinných domů nevadí, a jsou místa, kde bychom ji neměli připustit, protože by narušily přírodní charakter krajiny v částech obvodu využívaných pro procházky a vyjížďky na kole (příp. na koních).

[email protected] [email protected]