Schůzka s ředitelem OKD Ing. Tabáškem

To, co nedokázal Ing. Dvořák jako předseda komise VDE v letech 2017-2018, to se uskutečnilo až nyní. Zasloužil se o to její současný předseda Ing. Jiří Skalský. Míním tím schůzku s představitelem OKD, s firmou, která je vlastníkem vodních nádrží s názvem Pilíky.

Řeč byla o jejich budoucnosti.  Rozhodovalo se o ní v rámci procesu EIA, který probíhal po ukončení činnosti uhelného prádla Dolu Paskov a jehož účelem bylo odstranit všechny negativní dopady této průmyslové činnosti na zdejší krajinu.

V průběhu EIA  zastupoval  Ing.Radim  Tabášek  v roli řadového technika zájmy OKD a je s touto problematikou podrobně seznámen. Nyní  je od ledna 2020 ředitelem OKD  a jeho postoje jsou pro další osudy Pilíků velmi důležité.

Jednání proběhlo v prostorách naší radnice v pátek 30. ledna 2020 od 14:25 do 15:40 za přítomnosti Ing. Tabáška a sedmi  členů komise VDE.

Byly projednány následující body:

 1. Jaké jsou další záměry OKD s tímto areálem.
 2. Proč OKD neplní úkoly, uložené v „Závěrečném stanovisku“ EIA  z května 2018.
 3. Přístupová cesta k Pilíkům.
 4. Odbahnění dna vodních nádrží.

1. Jaké jsou další záměry OKD s tímto areálem.

V současné době nemá OKD žádné konkrétní plány s komerčním  nebo jiným využitím  tohoto areálu.  Uvítali by prodej nebo pronájem.

2. Proč OKD neplní úkoly, uložené v „Závěrečném stanovisku“ EIA  z května 2018.

K otázkám k  „Závaznému stanovisku“ EIA byly odpovědi Ing.Tabáška velmi neurčité. Faktem je, že stále neexistuje odborná studie, která by řešila  vodní režim těchto rybníků,  nutnost existence čerpačky Pilík 3 a čerpačky pod odvalem D2. (Pro vysvětlení: tato čerpačka  je umístěna po levé straně ulice Paskovská za tenisovým kurtem firmy Equicentrum a přečerpává vodu do Pilíků). Zpracování této odborné studie o budoucnosti Pilíků měly zajistit OKD, což neučinily. 

3. Přístupová cesta k Pilíkům.

OKD nemá zájem budovat k vodním nádržím přístupovou cestu s odpovídajícími parametry. Dosavadní stav potřebám OKD zcela vyhovuje.

4. Odbahnění dna vodních nádrží.

K odbahnění dna nádrží nemají OKD žádný důvod. Cílem odbahnění v roce 1990 bylo zvýšení objemu (vodní kapacity)  těchto nádrží. Nyní, po zastavení provozu uhelného prádla, kapacita nádrží není  důležitá. Mimo to odstranění nánosů je finančně velmi náročné.

Závěr:

Představy některých  zastupitelů Hrabové o možnostech využití těchto  prostor pro „volnočasové aktivity“ nejsou zcela reálné. Především není vyřešena přístupová cesta. OKD sleduje pouze své zájmy, a má to svou logiku. Je to soukromá firma, která si kontroluje své finance. 

Zůstává pouze jediná otázka:

Je v souladu s platnou legislativou nerespektování úkolů, které byly OKD uloženy v „Závazném stanovisku“ EIA? To je otázka pro legislativce, kterým je příkladně Mgr. Jiří Kubala z advokátní poradny z Frýdku-Místku. Náš předseda komise VDE  Ing. Jiří Skalický již s tímto právníkem tuto záležitost konzultuje.

Bude záležet na rozhodnutí našich radních, zdali se v této záležitosti uzavře patřičná smlouva.

5 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Dovoluji si připomenout, že jen díky podnětu z KVDE pod mým vedením se vůbec začal městský obvod zasazovat o zachování Pilíků – v té době měl pan Skalský Pilíky zcela na háku.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Musím poněkud oživit paměť Jana Dvořáka. Po ukončení provozu Dolu Paskov (včetně uhelného prádla s technologickými nádržemi Polík 4,5), se uskutečnil v letech 2017-2018 proces EIA,který měl stanovit konkrétní opatření, vedouci k odstranění všech negativních dopadů minulé průmyslové činnosti na zdejší krajinu a přírodu.
  To se bohužel nepodařilo a částečnou vinu na tom nese i  tehdejší komise VDE. Pouze částečnou, tím hlavním viníkem byli tehdejší radní. Případným zájemcům zašlu zdůvodnění tohoto mého tvrzení. .

  • Jan Dvořák říká:

   Dovolím si oživit paměť. Účast na jednáních k Pilíkům si tehdy vzal za své Ing. Rundt, který na nich zastupoval nejen KVDE, jejímž byl členem, ale především celý obvod jakožto místostarosta. Zastoupení obvodu na této úrovni jsem považoval a stále považuji za optimální. Jiná věc je, zda nemělo vedení obvodu udělat více, ale komise opravdu nejsou od toho, aby kontrolovaly vedení obvodu. Toho klíčového pro zachování Pilíků se ale dosáhlo.

 3. Vladimír Slavík říká:

  V procesu EIA má velký význam tzv. veřejné slyšení.V našem případě se uskutečnilo v březnu 2018 v kině Panorama v Paskově. Přítomný zástupce Hrabové (na rozdíl od ostatních obcí) neměl žádné požadavky nebo připomínky. Tehdejší předseda komise VDE nepokládal za potřebné se tohoto veledůležitého jednání zúčastnit. Ale to je již minulost, nyní bychom měli hledat východisko z dnešní složité situace.

  • Jan Dvořák říká:

   Doporučuji přečíst text výše uvedený.

[email protected] [email protected]