Výsledek Tříkrálové sbírky v Hrabové

Dnes jsme se při nedělní mši svaté měli možnost dozvědět krásnou zprávu: Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je 97.063 korun. Srovnáním s loňským rokem opět více a to přesně o 7.918 Kč. Úžasné!

Máme všichni velikou radost a jménem koordinátorky Kateřiny Zieglerové ještě jednou koledníkům, jejich vedoucím a hlavně Vám všem dárcům, děkujeme!

Hanka Chlupatá

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    Mám z této zprávy velikou radost. Pro mne je tato akce měřítkem morální vyspělosti občanů Hrabové.Těch pár korun může věnovat každý, a ve svém celku to znamená pro ty potřebné velikou pomoc.
    Zásluhu na tom má paní Kateřina Zieglerová a  koledníci včetně doprovodu. Těm patří také má úcta a  můj obdiv.
    Doufám, že v příštím roce překonáme hranici 100 tisíc korun!

[email protected] [email protected]