Studie výstavby sdělovací optické sítě v Hrabové

Na základě rozhodnutí rady usnesení ze dne 4.9. 2019 byla zadána zakázka malého rozsahu „Studie výstavby sdělovací optické sítě v k.ú. Hrabová“ společnosti OPTOMONT, a.s.

Tato studie řeší možnost prostřednictvím vytvořené sítě elektronických komunikací poskytovat služby koncovým účastníkům, jako jsou rozhlasové a televizní vysílání, informační a datové služby v nejvyšší kvalitě.

Studie se týká vytvoření pasivní infrastruktury založené na optických vláknech – systém FTTH (Fiber TO The Home). Navržená pasivní síť bude připravena pro následné nasazení aktivních prvků. Aktivní zařízení pro zajištění přenosu služeb budou volena provozovatelem. Síť je navržena pro nasazení systému optické sítě s jedním centrálním bodem a děliči optického signálu v distribučních sloupcích.

Z níže uvedených cenových odhadů je patrné, že nejvíce peněz požadují výkopové práce, ale tato částka by mohla být dramaticky snížena, pokud by optický kabel pokládal (respektive chránička) společně při rozkopané Paskovské ulice, jak je v následujících letech plánováno (viz zamítnutý požadavek na položení chráničky pro budoucí výstavbu optické sítě) nebo dokonce vedena po sloupech veřejného osvětlení, jako je místy v Paskově.

Na základě zpracované studie jsou náklady na vybudování optické sítě odhadnuty na 36 705 411,50 Kč bez DPH:

  • Zemní práce – výkopy 29 838 288,00 Kč
  • Zemní práce – pokládka a montáž prvků 1 469 616,00 Kč
  • Materiál pro pokládku 2 425 199,50 Kč
  • Projekční a inženýrská činnost, ostatní 2 972 308,00 Kč

Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty montážní optické práce a materiál – tyto budou specifikovány na úrovni zpracování technologického projektu sítě dle zvolené technologie/topologie sítě.

Technická zpráva – optická síť ze dne 16.10. 2019 (PDF):

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/02/Technická-zpráva_optická-síť.pdf“ title=“Technická zpráva_optická síť“]

Zdroj: Materiály RMOb Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]