Dotaz na řešení problémů s kanály na Paskovské ulici

Když jsem nedávno pročítal zápisy z jednání našeho zastupitelstva, všiml jsem si opakovaně nahlášeného problému s kanály na Paskovské ulici. Jelikož mě starosta a paní Faicová odkázali na dispečink OVAKu, neváhal jsem ani chvíli a dovolil jsem si za náš úřad požádat OVAK o informace.

Dobrý den,

píšu Vám z pozice zastupitele MOb Ostrava-Hrabová, protože náš MOb opakovaně přijímá stížnosti na špatný stav (propadání) kanálů na Paskovské ulici. Propadlé kanály nejen ničí naše auta, ale především způsobují hluk, který ruší okolní zástavbu a to již od časných ranních hodin, především nákladní a autobusovou dopravou, ale do jisté míry samozřejmě i osobní dopravou.

Když se na jednom z posledních jednání zastupitelstev obcí (16.9. 2019) občané opět dožadovali řešení tohoto problému, tak starosta debatu shrnul a zakončil slovy, že „připomínky jsme zaznamenali a dojde k nápravě“.

Když jsem se nyní po téměř pěti měsících starosti na nápravu dotázal, bylo mi sděleno úřednící paní Janou Faicovou, následující:

Kanály na Paskovské jsou OVAKu. Když se pán obrátí na dispečink a přesně jim popíše, o jaký kanál se jedná, bude to nejlepší. Než zprostředkovaně přes nás, kteří s tím nemáme nic společného.

K odpovědi se přidal i starosta Igor Trávníček s tímto dovětkem:

O špatném osazení kanálových vpustí ví v Hrabové každé malé dítě. Řešením by bylo odbagrovat Paskovskou a udělat znovu a pořádně. Permanentní flikování evidentně nefunguje. Anebo máš ty nějaký návrh řešení?

Za občany Hrabové bych se chtěl z pozice jejich zastupitele touto cestou zeptat:

 1. Existuje nějaké trvalé řešení našich problémů s kanály na Paskovské ulici, které by OVAK doporučoval realizovat?
 2. Jak se propadající kanály řeší jinde?
 3. Je nám OVAK schopen v této záležitosti nějak být nápomocen? Pokud ano, jak a kdy by k nápravě mohlo dojít?
 4. Spadá tato problematika pod OVAK? Pokud nikoliv, na koho se mohu obrátit, když mě vedoucí odboru v Hrabové odkázala právě na OVAK.

Moc děkuji za vyrozumění.

S pozdravem, Radomír Orkáč


Odpověď z OVAKu na sebe nenechala dlouho čekat a již za tři dny mi odepsal vedoucí střediska Ing. Jan Baštínský:

Dobrý den pane inženýre.

Děkujeme za Vámi zaslaný podnět. Vzhledem k délce provozované kanalizace na ul. Paskovská a s tím spojenému množství RŠ na kanalizaci, nemohu zcela vyloučit, že se nejedná o RŠ – poklop na námi provozované kanalizaci v majetku statutárního města Ostravy (SMO). Pokud by tomu tak bylo, mohu přislíbit rychlé prošetření a nápravu. Nicméně, historicky, naposled v září 2018 byly řešeny RŠ a poklopy na cizí kanalizaci, u které ve výsledku došlo k nápravě vč. změny majetko-právních vztahů. Tyto mnou uváděné poklopy byly řešeny na základě setkání vedení MO a vedení OVAK a.s. Toto bylo následně komunikováno s paní inženýrkou Faicovou. vedoucí odboru stavebně správního.

K Vašim dotazům:

 • AD1/ Doporučuji realizovat místní pochůzku v rámci které by byly identifikovány veškeré poklopy, které způsobují hluk a jsou zřejmě nějakým způsobem poškozeny. V rámci těchto poklopů jsme schopni RŠ rozdělit na ty v majetku SMO a naší správě, kde lze nápravu zajistit takřka neprodleně a ty cizí. Pokud máte nějaké konkrétní stížnosti, ideálně vztaženou např. k číslu domu, prosím o předání. Nahlášení skrze náš dispečink, které je níže zmiňováno, je samozřejmě taky možné, nicméně pokud by měl být rozsah větší, preferoval bych tuto formu a místní šetření.
 • AD2/ Ve všech městských obvodech postupujeme zcela stejně. Poklopy v majetku SMO a správě OVAK a.s. řešíme takřka neprodleně.
 • AD3/ ANO, viz bod 1.
 • AD4/ ANO, pod se jedná o námi provozované kanalizace a objekty – RŠ na nich.

Budete se chtít místního šetření osobně účastnit, nebo máme zajistit a zašleme Vám „pouze“ výsledky a návrh dalšího postupu?

Děkuji a přeji Vám pěkný den

Ing. Jan Baštínský
vedoucí střediska údržby kanalizační sítě
Ostravské vodárny a kanalizace  a.s.

2 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Ve srovnání s dřívějškem je současný stav s poklopy splaškové kanalizace na Paskovské téměř ideální. OVAK udělal vše, co mohl.
  Nelze vybagrovat tento kanál a instalovat vstupní šachtice podle nyní známých technologií.

  Podle mého názoru je u kanalizace v Hrabové podstatnější problém, a to odsunutí její dostavby.

  • Jan Dvořák říká:

   Ony se totiž také opravovaly při Tebou tolik kritizované opravě povrchu Paskovské cca v r. 2014 (bez které bychom možná už dnes po Paskovské ani neprojeli).

[email protected] [email protected]