Na dotace spolků nemáme letos v Hrabové dostatek peněz

Dle programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu MOb Hrabová a dle Statutu města Ostravy je možné na stanovené účely poskytnout žadatelům o dotace v souhrnu maximálně 3% z vlastních příjmů daného roku, nejvýše však 700 tisíc Kč.

Pro rok 2020 byly však podány žádosti o dotace v souhrnné výši 988 tisíc korun. Jelikož v roce 2019 schválilo Zastupitelstvo MOb Hrabová dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v areálu Sokol Hrabová s tím, že 350 tisíc korun bude čerpáno v roce 2020, zbývá z alokovaných 700 tisíc korun na dotace pro rok 2020 k rozdělení pouze 350 000 Kč.

Ano, je to skutečně tak, na podané žádosti spolků a fyzických osob (v souhrnné výši 988 000 Kč) má zastupitelstvo možnost přerozdělit pouze 350 000 Kč.

Situací se již v lednu 2020 zabýval finanční výbor a ten v prvé řadě požadoval zhodnocení vyúčtování dotací u žadatelů, kterým byla dotace poskytnuta i v roce 2019. Dle vyjádření paní Ziobrové všichni podali řádné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

Dále finanční výbor a později i kulturní komise posuzovali jednotlivé žádosti z pohledu účelu a z pohledu využití pro občany Hrabové. O výsledku však nemám detailní a konečné informace, proto není možné je zveřejnit.

Jak lze situaci řešit, respektive jaké možnosti jsou předkládány?

První možností, ale nejméně spravedlivou, je rozdělit peníze dle nějakého klíče:

  • 988 000 Kč podané žádosti, 350 000 Kč částka k rozdělení
  • tj. cca 35 % z 988 tis. Kč

Druhou možností je požádat Ostravu o udělení výjimky, respektive získání souhlasu s mimořádným navýšením částky/limitu tak, abychom mohli přerozdělit slibovaných 700 000 Kč. Buď může být „loňská“ účelová dotace Sokolu z limitu vyřazena, nebo může být limit navýšen na 1 050 tisíc korun, a nebo se to řešit nebude, protože již v minulosti i Hrabová limit překročila a nikdo nám to nevyčítal.

Přestože jsem telefonicky možnost navýšení osobně ověřoval a možnost tady dle úřednic na MMO je, starosta ji na pracovním zastupitelstvu dne 22.1. 2020 odmítl s odkazem na informace, které má on. Nicméně právě proto, aby se předešlo pozdějším nejasnostem, jsem požádal dne 2.2. 2020 Magistrát města Ostravy o oficiální stanovisko, jak to vlastně je… (zatím bez odpovědi).

Přestože některé žádosti o dotaci jsou jednoznačně neplatné (potvrzují to i dvě nezávislé odbornice z úřadu na Jihu, odkud jsme pravidla dotačního programu převzali) a měly by být vyřazeny, přestože některé peníze mohou být spolkům (např. myslivcům na krmivo pro zvěř) přiznány jiným způsobem… je jisté, že letos bude schvalování peněz spolkům na jednání zastupitelstva dne 4.3. 2020 opravdu zajímavé… a určitě se bude citelně finanční podpora v každém případě krátit.

Na koordinační schůzce spolků dokonce někteří prohlásili, že pokud nebudou naši dobrovolní hasiči spravedlivě finančně uspokojeni, vzdají se svých dotací v jejich prospěch.

A jak byste peníze přerozdělili vy?

Jeden komentář

  1. Jaroslav Mintěl říká:

    Za SDH Hrabová prohlašuji, že po nikom nechceme, aby se dotací v náš prospěch vzdal. Budeme rádi za spravedlivé rozdělení dotací mezi spolky. Hasiči vyjdou s částkou, která jim bude komisí přidělena.

[email protected] [email protected]