Vladimír Slavík: Nedělní zamyšlení

Nejsem asi jediným občanem Hrabové, který alespoň občas nenavštíví park Hrabovjanka. O jeho vznik se zasloužily v roce 2018 dvě zdejší občanky, Jana Batelková a Jana Václavíková, zakladatelky spolku „Zelená Hrabová“ . O tento park se každodenně pečlivě starají.

V těchto dnech řešily naše „Janky“ problém čistoty vody v potoku ZYF, který tímto parkem protéká. Ve větším množstvím se zde vyskytly různé odpady, které patří do splaškové kanalizace. Nakonec našly řešení, oznámily tuto skutečnost na dispečink Povodí Odry.

Bylo to správné rozhodnutí. Za chvíli přijel fundovaný pracovník a věci se daly po pohybu. Zjistila se závada (ucpaná šachtice přepadového kanálu pro dešťovovou vodu ) a tato byla ve spolupráci s OVAK odstraněna. To byl důvod, že voda v potoku ZYF silně zapáchala. Místo dešťovky vtékala do potoka znečistěná voda ze splaškové kanalizace. Přitom bylo zjištěno, že ucpání přepadového kanálu vzniklo již dávno.

Na tom všem mě zaujala následující skutečnost. Proč tato závada se odstranila až po mnoha letech, a to ne příčiněním místní správy, ale na základě iniciativy občanů?

Proč to již dávno neřešila naše radnice? Tím míním příslušnou úředníci, která má na starosti zdejší vodní hospodářství. Tedy důsledným vyžadováním kontroly všech míst zdejší kanalizace, kde by mohly vzniknout problémy. Rád bych se dozvěděl, kdo za tuto situaci nese zodpovědnost. Tedy za to, že uvedená závažná závada ve zdejším kanalizačním systému byla odstraněna véceméně díky existenci spolku „Zelená Hrabová“.

Podobné otázky si kladu i u následujících případů, které oznamují a často se snaží řešit nespokojení občané: Kaluž u pískoviště na Šídlovci. Opravu kříže u kostelíka. Rezavé tabulky dopravního značení. Betonové fragmenty na Domovské. Odpadkové koše na Šídlovci. Nátěr sušáků prádla na Šídlovci.

Možná že se mýlím, ale to jsou záležitosti, které by měly řešit preventivně a průběžně úřednice místní správy. Jde o zajišťování každodenního chodu obce. Určitou část pracovní doby musí věnovat i těmto zdánlivým drobnostem.

Členové komise VDE a místních spolků ( včetně spolku Zelená Hrabová) by se měli zabývat přednostně koncepčními a složitějšími záležitostmi. Třeba budoucnosti Pilíků. Nebo kvalitou územního plánu . Nebo Strategickým plánem Hrabové. A ne různým každodenními provozními problémy, které mají v pracoví náplni úřednice naší radnice. Nebo nemají?

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]