Problémům s kanály na Paskovské ulici zvoní na čas umíráček

V Hrabové snad není nikdo, kdo by nezaznamenal problém s propadlými kanály na Paskovské ulici. Občané bydlící podél Paskovské jsou obtěžováni hlukem, když přes kanál projede nákladní auto nebo autobus, cyklisté riskují zdraví, když přes kanály projíždějí a nepodaří se jim vyhnout, a konečně náprava osobních automobilů doslova pláče…

Občanům to vadí tak moc, že si šli jen v druhé půli roku 2019 stěžovat vedení obce na jednání zastupitelstva, jak se mi podařilo dohledat v zápisech:

  • Občan Rožnovský se dotazuje, kdo má na starosti kanály na ul. Paskovská z horního konce.
    • Orkač se přidává s názorem – za sebe si myslí, že jih Hrabové je zanedbáván, ohledně kanalů to hlásit nejlépe paní Faicové na úřad.
  • Občan Sommer vyjádřil znepokojení se stavem propadajících se kanálů.

 

Ve stejném zápisu z jednání zastupitelstva (16.9. 2019) se může každý dočíst, že starosta tehdy debatu k problémům jižního konce Hrabové shrnul tak, že „připomínky jsme zaznamenali a dojde k nápravě“.

Po téměř pěti měsících, den poté co jsem najel u hasičárny na propadlý kanál, jsem se zeptal starosty Igora Trávníčka, jak to vypadá s onou slibovanou nápravou a odpověděla mi za něj paní Faicová, která má dle mého názoru kanály na starosti:

(4.2. 2020 Jana Faicová -> Igor Trávníček -> Radomír Orkáč)

Kanály na Paskovské jsou OVAKu. Když se pán obrátí na dispečink a přesně jim popíše, o jaký kanál se jedná, bude to nejlepší. Než zprostředkovaně přes nás, kteří s tím nemáme nic společného.

Očekával bych, že se o to všechno mají automaticky starat úředníci a starosta s tajemníkem úřadu na ně mají dohlížet, ale možná se pletu. Starosta k tomu ještě dodal:

(4.2. 2020 Igor Trávníček -> Radomír Orkáč)

O špatném osazení kanálových vpustí ví v Hrabové každé malé dítě. Řešením by bylo odbagrovat Paskovskou a udělat znovu a pořádně. Permanentní flikování evidentně nefunguje. Anebo máš ty nějaký návrh řešení?


Tak jsem začal věc řešit s OVAKem na vlastní pěst, stejně jako Zelená Hrabová musela řešit sama „Příčina opakovaného znečištění potoku Zyf „.

Již o několik dní později jsem byl vyrozuměn vedoucím střediska OVAKu o jejich aktuálním prověření stavů kanálů na Paskovské ulici (které mi přislíbili o několik dnů dříve), včetně informace kdo přesně za konkrétní kanály ve špatném stavu zodpovídá a jak bude postupováno:

(18.2. 2020 Jan Baštínský)

Dobrý den.

Ze strany OVAK a.s. došlo k avizovanému prověření osazení poklopů s rámy na RŠ na ul. Paskovská. Bylo identifikováno těchto 6 ks RŠ:

  • Křižovatka s ul. Závadovou – RŠ GIS ID 3040780 a 3040781 – viz situace – obě RŠ nejsou na námi provozované kanalizaci.
  • Křižovatka s ul. Hešova – RŠ GIS ID 2664117 a 2664117 – viz situace – RŠ jsou na námi provozované kanalizaci a budou opraveny.
  • Křižovatka s ul. Perunova – RŠ GIS ID 3040846– viz situace – obě RŠ není na námi provozované kanalizaci.
  • Křižovatka s ul. Jezerní – RŠ GIS ID 501986 – tato RŠ již byla hlášena Ing. Faicovou, RŠ jsou na námi provozované kanalizaci abyla prověřována v minulém týdnu, již zadána na opravu.

U zbylých RŠ jsme jejich pojížďkou nezjistili jejich výrazné osazení pod niveletu komunikace či uvolnění, nebo klepání. V případě jakékoliv změny v budoucnu, prosíme o nahlášení, neprodleně prověříme a příp. závadu odstraníme.

Jak již bylo výše uvedeno, RŠ na námi provozované kanalizaci pro veřejnou opravu opravíme, nicméně ve třech případech se jedná o RŠ na námi neprovozované kanalizaci. V případě Vašeho zájmu můžeme zpracovat cenovou nabídku na zajištění výměny předmětných poklopů s rámy.

S přáním pěkného dne

Ing. Jan Baštínský
vedoucí střediska údržby kanalizační sítě

Pozn.: RŠ = revizní šachta

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]