Deník představuje: ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46

Deník pravidelně ve svém středečním tištěném vydání věnuje celou stranu mateřským školám v regionu.

Základní školu Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvkovou organizaci, navštěvuje 342 žáků a chod školy zajišťuje 47 pracovníků, z toho 32 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog. Škola je vybavena odbornými učebnami výpočetní techniky, cizích jazyků, společenských věd, přírodovědy, F Ch, Z, Př, Pč, dále cvičnou kuchyňkou, knihovnou, dvěma tělocvičnami, pěti odděleními školní družiny a školní jídelnou.

Na snímku třída 1.B. Foto: Deník Lukáš Kaboň

Na snímku třída 1.B. Foto: Deník Lukáš Kaboň

Žáci také využívají multifunkční hřiště. Škola má moderní vybavení a učební pomůcky interaktivními tabulemi jsou vybaveny třídy I. stupně a odborné učebny.

ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46. Na snímku třída I.A. Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46. Na snímku třída I.A. Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

„Naše škola vyučuje žáky 1. až 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem ,Škola místo k životu’. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku.

Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II. stupni si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí jazyk (německý jazyk či ruský jazyk) a pro žáky 6. až 9. ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů,“ upřesňuje ředitel ZŠ Hrabová Radek Pollo. Jak dodává, ZŠ Hrabová je také partnerskou školou Jazykové školy Hello. „Nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky. Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu,“ uvedl dále ředitel Radek Pollo.

Co ZŠ Hrabová nabízí?

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťuje vysoký standard vzdělávání všem žákům
 • zapojení žáků do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • organizuje pro žáky i mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů
 • pro žáky I. stupně připravuje odpolední program školní družina
 • organizuje činnost zájmových kroužků florbalu, volejbalu, basketbalu, kroužku Šikulové, Veselé vařečky, muzikoterapie, výtvarného kroužku, míčových her, keramiky, eselé vědy
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádá pro žáky ozdravné pobyty
 • využití solné jeskyně žáci během výuky, v rámci pobytu ve ŠD, odpoledne rodiče s dětmi
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • škola je zapojena do projektů „Ovoce a mléko do škol“, „Aktivní škola“, „Zdravé zuby“
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracuje s Ostravskou univerzitou i Jazykovou školou Hello

Autor: Redakce Deníku, 17.10. 2019

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/denik-predstavuje-zs-ostrava-hrabova-paskovska-46-20191017.html

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]