Poděkování Zelené Hrabové za jejich nasazení

Děkuji touto cestou spolku Zelená Hrabová za to, co pro nás jeho členové dělají a ještě určitě dělat budou. V předchozích týdnech řešil spolek spoustu místních podnětů, problémů a zlepšení. Janky Hrabovjanky ve svém volném čase např. obcházely Šídlovec, aby zmapovaly díry a závadné terénní nerovnosti, kam je potřeba dosypat hlínu.

Při obchůzce děr také sbíraly odpadky, kterých je na Šídlovci mnoho a ke zlepšení by mohlo dojít na základě jejich návrhu vytipovaných míst, kam by mohl úřad umístit odpadkové koše. Další členka spolku Zelená Hrabová, paní Ilona Hromádková, zajistila štěpku do parku Hrabovjanka. Upozornila na nevyužité klestí a obratem zkontaktovala vedoucí pracovní čety, paní Davidovou, která poté s pracovníky dovezla štěpku k houpačkám v Hrabovjance, kde ji rozmístili. Ilono, velké díky i tobě!

Zelená Hrabová: Zakreslení děr k zasypání na Šídlovci

Zelená Hrabová: Zakreslení děr k zasypání na Šídlovci

V pátek měly Janky na úřadě schůzku s úřednicí paní Chamrádovou a společně řešily podněty:

 • Odpadkové koše na Šídlovci
 • Zasypání děr na Šídlovci (možná do té doby stihnu o víkendu vytvořit mapku s dírami, která je prý nutná k tomu, aby pracovníci ty obrovské, okem na první pohled viditelné, díry viděli)
 • Lokality na výsadbu stromů – dotace stromy (Státní fond životního prostředí ČR)
 • Požadavek občanů – událost s možností vzniku tradice zasazení stromů při narození svého potomka v Hrabové (viz Ostrava – jih + Ostravské městské lesy, s.r.o., kde to takto funguje: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000017104/o-sady-mladych-je-stale-velky-zajem)
 • Sušáky a klepače na Šídlovci – do našeho setkání budeme vědět, zda by to jeden člověk neudělal a za jakou cenu
 • Ořez náletových dřevin u Pilíků
 • Kruhové objezdy – osázení + plán a postup, ať začne realizace (najít projektanta atd)
 • Čištění ulic na Šídlovci + údržba Šídlovce (koncepce, organizace, praxe)
 • Rezavé dopravní značení na Šídlovci

Dovolím si zde však připomenout i nedávné nalezení příčiny opakovaného znečištění potoku Zyf. Kdo by si myslel, že tehdy náš úřad Jankám usnadnil nalezení příčiny, ten by si měl přečíst dotaz Jany Václavíkové a radu paní Faicové:

(21.1. 2020 Jana Václavíková -> Jana Faicová)

Ohledně znečišťovatele. Přemýšlím, jestli třeba Vy s tím nemáte za svoji praxi zkušenost, jak na znečišťovatele přijít. Je nějaká evidence domů, které stojí „na březích“ potoku Zyf? Pokud se nepletu, Zyf „pramení“ v průmyslové zóně..(?)

Velmi mě tato situace trápí a ráda bych, aby byla vyřešena.

Za níže uvedenou reakci by se měla úřednice stydět, protože to právě ona má tyto problémy sama řešit a opakovaným zesměšňováním dobrovolníků prokazuje svoji neohroženost na úřadě:

(21.1. 2020) Jana Faicová -> Jana Václavíková

Jednodušší je projít se kolem Zyfu. Ať některý s Vašich aktivistů vezme psa a při venčení se projde kolem potoka.

Jankám a ostatním zainteresovaným tedy děkuji za to, že se nenechaly úřednicí odradit a za tři týdny samy nalezly příčinu, když neváhaly zavolat na dispečink Povodí Odry. Tehdy během 10 min přijel fundovaný pracovník, se kterým zahájily Janky obchůzku kolem potoku a konečně se jim podařilo zjistit, odkud ono znečištění pochází!

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  V této souvislosti si dovolím na tomto místě zveřejnit můj nedávný článek z HN:

  Nejsem asi jediným občanem Hrabové, který alespoň občas navštíví park Hrabovjanka. O jeho vznik se zasloužily v roce 2018 dvě zdejší občanky, Jana Batelková a Jana Václavíková, zakladatelky spolku „Zelená Hrabová“ . O tento park se pečlivě starají.
  V těchto dnech řešily naše „Janky“ problém čistoty vody v potoku ZYF, který tímto parkem protéká. Ve větším množství se zde vyskytly různé nečistoty, které patří do odpadové kanalizace. Nakonec našly to správné řešení, oznámily tuto skutečnost na dispečink Povodí Odry.
  Bylo to správné rozhodnutí. Během 10-ti minut přijel fundovaný pracovník a věci se daly po pohybu. Zjistila se příčina závady (ucpaná šachtice odlehčovacího kanálu pro dešťovou vodu), a  tato byla ve spolupráci s OVAK odstraněna. To byl důvod, že voda v tomto potoku silně zapáchala. Přitom bylo zjištěno, že ucpání tohoto kanálu vzniklo před mnoha lety.
  Na tom všem mě zaujala následující skutečnost. Proč tato „závada“ se odstranila až po mnoha letech, a to na základě iniciativy občanů?
  Proč to již dávno neřešila místní správa? Tím míním příslušnou úřednici na naší radnici, která má na starosti zdejší vodní hospodářství.
  Podobné otázky si kladu i u následujících případů, které oznamují a často i řeší občané: Kaluž u pískoviště na Šídlovci. Oprava kříže u kostelíka. Rezavé tabulky dopravního značení. Betonové fragmenty na Domovské. Odpadkové koše Šídlovec. Nátěr sušáků prádla na Šídlovci.
  Možná že se mýlím, ale to jsou záležitosti, které by měly řešit preventivně a průběžně úřednice místní správy. Jde o zajišťování každodenního chodu obce. Určitou část pracovní doby musí věnovat i těmto zdánlivým drobnostem.
  Členové komise VDA a  místních spolků (příkladě Zelená Hrabová) by se měli zabývat přednostně koncepčními a složitějšími záležitostmi.

  16.2. 2020. V.S.

[email protected] [email protected]