Hrabová.Net: Schůze valné hromady 2020

V pátek 3. 4.2020 v 17:00 hod. proběhne v prostorách hasičárny (Paskovská 175/112) schůze řádné valné hromady. V případě, že valná hromada nebude v 17:00 usnášeníschopná, proběhne ve stejném dni a na stejném místě od 17:30 náhradní valná hromada.

V případě, pokud se rozhodnete valné hromady zúčastnit, dejte prosím vědět předem na emailovou adresu sdružení, aby byly zajištěny kapacitně dostatečné prostory. Při zajišťování prostor totiž vycházíme z účasti na předchozích valných hromadách.

Valná hromada musí nejprve:

  1. zvolit ověřovatele schůze valné hromady
  2. odhlasovat program schůze

Předpokládaný program:

  • zpráva o hospodaření
  • zpráva o stavu a rozvoji sítě
  • diskuze

Zdroj: Zveřejněno na stránkách spolku dne 2. 3.2020.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]