Plánované přerušení dodávky elektřiny – 6.4. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

06.04. 2020 (07:30 – 15:00) – plánovaná odstávka č. 110060698003
Ostrava – Hrabová, okres Ostrava-město

  • Cementová (23/22, 183/3, 232/6, 272/13, 416/15, 701/8)
  • Na Šajaru (590/11, 601/9, 749/8, 792/2, 936/6, 937/7, 958/5, E1)
  • Paskovská (17/222, 19/251, 21/243, 24/223, 62/226, 63/214, 66/220, 92/263, 114/208, 143/202, 161/239, 181/227, 196/215, 218/255, 295/267, 314/194, 328/221, 397/198, 411/259, 486/196, 638/237, 639/219, 952/247, 953/210, 956/249, parc. č. 1624/2)
  • Poplužní (106/10, 152/4, 156/2, 171/6, 318/8, 327/42a, 330/49, 359/40, 366/42, 373/19, 376/31, 500/65, 759/21, 777/17, 863/13, 938/28, parc. č. 531/2, parc. č. 595/1, parc. č. 595/4, parc. č. 1184/2, parc. č. 1199/1, parc. č. 1199/3, E5/33)
  • Šlejharova (273/3, 321/18, 322/20, 375/19, 408/17, 429/12, 865/5, parc. č. 1602/9)
  • Včelí (105/3, 116/5, 358/10, 783/12, 978/7)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]