Dočasně bude možné vyzvedávat důchody na základě plné moci

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou poštou, s.p. umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového stavu, výplatu důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“ , která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána.

Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Po předložení takovéto správně vyplněné plné moci a po provedení ztotožnění osoby zmocněnce bude pracovníkem České pošty důchod zmocnitele vyplacen zmocněnci.

Česká pošta bude požádána o zajištění výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě takovéto správně vyplněné plné moci od 23. 3. 2020.

Dokument v PDF s plnou mocí.

Zdroj: Děkuji paní Lence Krejčíčkové z úřadu za upozornění na tuto možnost, https://www.cssz.cz/-/docasne-bude-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-moci

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]