Aktuální informace o zápisu do mateřské školy Klubíčko

Ředitelka Mateřské školy Klubíčko paní Mgr. Alica Strništová v pátek přislíbila, že přesné znění a podmínky, včetně dokumentů k zápisu pro naší MŠ vypracuje přes víkend. Nyní mi také slíbené materiály, informace a dokumenty zaslala ke zveřejnění.

Stanovením podmínek pro podávání žádosti o přijetí dětí kpředškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

V Ostravě –Hrabové, 5. 4. 2020

Ředitelka Mateřské školy, Klubíčko“ Ostrava –Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace, Mgr. Alica Strnišťová v souvislosti smimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti skoronavirem a onemocněním COVID-19 vydává opatření korganizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy a kritérií bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Předpokládaný počet volných míst je 25.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu dle školského zákona, konkrétně v období od 2. května 2020 do 10. května 2020.

Dokumenty:


Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky mateřské školy 78vraq3.
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), [email protected]
  3. Poštou na adresu Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava –Hrabová, Příborská 28, obálku prosím označte výrazně ZÁPIS.
  4. Podáním do schránky mateřské školy na budově Příborská 28 – Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28, obálku prosím označte výrazně ZÁPIS.
  5. V krajním případě osobním podáním po předchozím objednání u referentky paní Knagové Šárky. Objednat se můžete telefonicky v období od 27. 4. 2020 –30. 4. 2020 na č. 603 154 881 nebo e-mailem [email protected] Paní referentka si s Vámi domluví osobní schůzku v daný den a čas.

Dokumenty potřebné k přijetí dítěte do MŠ

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, včetně Čestného prohlášení o očkování dítěte – dostupná na webových stránkách MŠ, webových stránkách ÚMOb Ostrava –Hrabová. V krajních případech si lze přihlášku vyzvednout osobně v MŠ po předchozí domluvě u referentky paní Knagové Šárky. Domluvit se můžete telefonicky na čísle 603 154 881.
  2. Kopie rodného listu dítěte – stačí prostá kopie, bez ověření.
  3. Kopie očkovacího průkazu dítěte – stačí prostá kopie, bez ověření.

Oznámení o přijetí dítěte do MŠ

  1. Každá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem. Registrační číslo bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem, který uvedou v žádosti.
  2. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce ve správním řízení do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádosti (nejpozději 10.6. 2020) pod registračním číslem vývěskou na webových stránkách.

Mgr. Alica Strnišťová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]